dsc_0019

Ötezren vonultak fel a család és az élet védelméért Nagyváradon

A nagyváradi római katolikus hívek is társulatak más felekezetű keresztény testvéreikhez 2017. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, a Szent László Téren 16.00 órakor kezdődő népfelvonuláson, amelynek célja a keresztény hagyományos házasság, illetve az élet védelme melletti kiállás kifejezése volt.

 

Az elmúlt esztendőben zajlott aláírásgyűjtést követően, a Koalíció a családért civil szervezet idén a Románia Alkotmányának módosítását célzó népszavazás parlamenti jóváhagyását és állami hatóságok általi megszervezését szorgalmazza (az Alkotmány 48. cikkely 1. bekezdésének módosítását kérik: a „két házastárs” megfogalmazásnak, az „egy férfi és egy nő” megfogalmazással való helyettesítését). Ebben a kezdeményezésben a Koalíció a keresztény felekezetek támogatását élvezi, és talán példaértékű az a mód, ahogyan Nagyváradon a keresztény felekezetek vezetői és képviselői egyhangúan kiállnak az ügy mellett, ilyen szintű ökumenikus összefogásra nem volt a múltban hasonló példa Erdélyben. A minden év elején hagyományosan megtartott keresztény egység imahetének ez egy kézzelfogható eredménye, folytatása: a keresztény értékek védelméért való közös kiállás.

 

Jó volt a rendezvény színpadán együtt látni Böcskei László, Csűry István, Sofronie Drincec és Virgil Bercea püspököket, akik mellett ott voltak a neoprotestáns felekezetek elöljárói is. A több mint ötezer résztvevő előtt magyar és román nyelveken a római katolikus főpásztor utalt az egy nappal korábban történt vatikáni eseményekre, amikor az EU tagállamok vezetői a Szentatyával találkoztak. Európa vagy keresztény lesz, vagy megszűnik létezni – idézte Böcskei László megyéspüspök a Rómában elhangzottakat, utalva arra, hogy a felvonuláson is ugyanezen keresztény értékek melletti kiállásról van szó, olyan irányzatokkal szembenézve, amelyek arra ösztönöznek, hogy az Isten által a világba teremtett rendet egy más, új ÁBC alapján olvassuk, ahol az „á” már nem „á” és a „b” nem mindig „b”.

 

A nap ünnepével kapcsolatban az élet feletti öröm kisugárzására hívta fel a figyelmet a római katolikus főpásztor. Jézus az ő első szállását közöttünk édesanyjának méhében foglalta el, és mi is az élet értékét hirdetjük ilyen formában is a köztereken. Ne ijesszenek meg olyan eszmék, melyek a fejlődés címe alatt egy leépült társadalom kialakulásához vezetnek. Ne bátortalanodjunk el megvédeni hitünk igazságait. Vállaljuk inkább az élet szolgálatát, és a Teremtő által akart család megvédelmezését. Az Úr segítsége legyen velünk! – fejezte be beszédét Böcskei László püspök. Két órás felszólalások után, a több mint ötezer jelenlevő keresztény égnek eresztette a szervezők által biztosított 1.400 héliummal töltött fehér lufit, amely egy igen izgalmas látványt nyújtott. Plakátokkal és szórólapokkal is készültek a szervezők, ezeket mutatták fel időnként a téren felvonulók. Jelen voltak továbbá politikusok, parlamenti képviselők, és a Koalíció a családért elnöke, Mihai Gheorghiu.

 

A felvonulást követte a Menet az életért. A több ezres tömeg felsorakozott, és rendezetten menetelt a nagyváradi szülészet irányába, érintve az ortodox székesegyházat, ahol rövid imára megálltak. A szülészet előtti téren ismét felszólítást intéztek a hölgyekhez, hogy bármilyen kilátástalan helyzetben, vessék el az abortusz gondolatát, illetve a hatóságokhoz, hogy tegyenek meg mindent a nehézségben levő anyák megsegítéséért. Tanúságtételek is elhangzottak.

 

Nagyváradon az idei Menet az életért volt a legnagyobb, nemcsak méreteit, a résztvevők számát, vagy a szervező apparátust tekintve, hanem az üzenet hatékonysága miatt is, hiszen az élet védelméért a család megvédelmezésének kontextusában emeltek szót a résztvevők.

 

KÉPEK

 

VIDEO