2

Egyetemi hallgatók Szent László király nyomában

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának másodéves hallgatói egyik társuk, Rauch Csilla nagyváradi Római Katolikus Püspökséghez kapcsolódó szemináriumi előadása nyomán döntötték el, hogy Szent László zarándoklatot szerveznek a lovagkirály városába. A felvetést örömmel fogadta a helyi püspökség, és jelentős támogatásáról biztosította a fiatalokat.

A zarándoklatra vállalkozó, két harmadévessel kiegészült egyetemista csoport Szent László énekek tanulásával és – tanárjelöltek lévén – a nagy királyról szóló didaktikai játékok szerkesztésével készültek a zarándoklatra, majd két tanáruk, Ozsváth Judit és Holló László kíséretében indultak útnak 2017. április elsején. Zarándoklatuk első napjának nagy részében Lakatos Attila régész, a Nagyváradi Püspökség kulturális referense volt kísérőjük, aki messzemenő igényességgel felépített, nagyon élvezetes bemutatókat tartott a székesegyházban és annak emeleti kincstárában, a püspöki palotában, majd a várban és a vártemplomban. A szakrális helyszínek mindegyikén imádkoztak és énekeltek a zarándokok, a vártemplomban pedig ketten közülük (Tóth Krisztián és Ambrus Arnold) kortörténeti és irodalomtörténeti szempontokat domborító, színvonalas előadást tartottak.

Délután a Szent László templomban vettek részt szentmisén, ahonnan Pék Sándor esperes-plébános vezetésével a plébániára vonultak, hogy a plébániai egyetemi bentlakásban lakó, Váradon tanuló egyetemistákkal ismerkedjenek. A csoportot itt kereste fel Böcskei László megyéspüspök, aki a Szent László Emlékév (és kultusz) lényeges súlypontjait ismertette, majd szép ajándékcsomaggal kedveskedett a fiataloknak. Kiemelte, hogy az övéké az első erdélyi szervezett zarándokcsoport, amelyik a jubileumi évben Nagyváradra érkezett. Az egyetemisták a maguk által összeállított játékcsomagot ajándékozták a főpásztornak és a vendéglátó plébánosnak. A közvetlen hangulatú együttléttel zárt napot követően ünnepi szentmisén vettek részt a püspöki székesegyházban. A gregorián énekekkel kísért szentmisében Fodor József általános helynök pappá szentelésének 50. évfordulójáról emlékezett meg, hiszen fél évszázaddal korábban szinte ugyanabban az órában részesítette őt a papi rend szentségében boldog emlékű Márton Áron püspök. Ebből az alkalomból Böcskei László püspök Rómából hozott írásos pápai áldással köszöntötte őt. Az impozáns székesegyházban megéltek szép zárást biztosítottak a szellemi és lelki élményekben gazdag zarándoklatnak.

A szentmise után kis irodalomtörténeti séta következett; ha már a városban jártak, a Váradhoz köthető másik jelentős személyiségről, Ady Endréről is megemlékeztek a fiatalok. Elutazásuk előtt az ő múlt szazadeleji váradi életéhez kapcsolódó helyszíneket keresték fel és gondolatainak felidézésével emlékeztek a „Pece-parti Párizst” oly nagyon kedvelő poétára.