szt_laszlo_iskola_homlokzat_1

A Szent László Iskola IX. osztályos felvételi tájékoztatója

Felvételi és beiratkozás a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológia Líceum teológia osztályába

 

Felvételi tájékoztató, IX. osztály – 2017

 

Ha olyan iskolát keresel, amely keresztény értékrendre épített, korszerű nevelést és a modernkor igényének megfelelő tudományos képzést biztosít, akkor a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológia Líceumban van a helyed!

 

 • Teológia – intenzív angol osztály – 28 hely
  • ha ezt az osztályt választod, akkor nem szükséges részt venned a számítógépes elosztásban; egy eséllyel több nyílik számodra, olyan iskolában tanulni, amit te választasz
  • keresztény alapú szaktantárgyak tárháza áll rendelkezésedre és heti 4 angolóra
  • helyi és nemzetközi versenyek, zarándoklatok, kirándulások, lelki napok gazdagíthatják szellemi-erkölcsi életedet, és német nyelvet tanulhatsz heti 2 órában
  • a felvétel felekezeti hovatartozástól független

 

Felvételi vizsgatételek hittanból a teológia – intenzív angol szakra

 

Könyvészet: Bajtai Zsigmond, Aki hisz üdvözül c. hittankönyv, Gyulafehérvár 2001.

TÉTELEK: A kinyilatkoztatás, A Biblia, Az apostoli hitvallás: Hiszek egy Istenben, A teremtés és gondviselés, Isten terve az emberrel, A Fiúisten érettünk emberré lett (Jézus születésének hírüladása Lk 1, 26-38, Jézus születése, A napkeleti bölcsek hódolata), Jézus példabeszédei (A tékozló fiú története Lk 15, 11-32), Legyen meg a Te akaratod (Jézus szenvedése: Nagycsütörtök, Nagypéntek), Föltámadt és fölment a mennybe (Húsvét és Jézus mennybemenetele), Szentlélek (Pünkösd),  Szentháromság, Jézus Egyháza.

 

A vizsgára való beiratkozáshoz szükséges íratok:

 • beiratkozási űrlap
 • személyazonossági igazolvány másolata (akinek nincs, akkor születési bizonyítvány másolata)

 

Beiratkozás időpontja a hittanvizsgára a teológia osztályba és a vizsga időpontja:

 

– 2017. május 22-23., 8-15 óra között beiratkozás az iskola titkárságán

 

hittanvizsga: 2017. május 24., szerda, reggel 9 órától szóbeli, 11 órától írásbeli vizsga a megadott tételek alapján

 

– eredményhirdetés: 2017. május 29.

 

Beiratkozáshoz szükséges íratok (a VIII. osztályos vizsga után):

 • beiratkozási űrlap
 • személyazonossági igazolvány másolata (akinek nincs, akkor születési bizonyítvány másolata)
 • a VIII. osztály egységes dolgozatának eredményét bizonyító okirat
 • anyakönyvi kivonat az V-VIII. osztály átlageredményéről, valamint a magaviseleti jegyről (10-es magaviseleti jegy szükséges)
 • nyilatkozat a tanuló és szülő részéről, hogy egyetért az iskola rendszabályzatával
 • egyházi ajánlás, orvosi igazolás

 

Kollégium: A IX. osztályba bejutott diákok szállást igényelhetnek a Caritas Catolica bentlakásában. A kérvényt a Caritas Catolica irodájában (Kanonok sor 21 sz.) titkárságán lehet benyújtani.

 

A valláspróba tételeiért vagy egyéb tájékoztatásért fordulj az iskola titkárságához az alábbi címen:

Nagyvárad, Partenie Cosma u. 3-5-7. sz.

Tel: 0359 41 11 21

 

Szeretettel várunk minden kedves diákot!