dsc_0002

A szentmisék nagyheti rendje a székesegyházban

2017. április 9-én a keresztény világ Virágvasárnapot ünnepel. Ezzel kezdetét veszi a Nagyhét, amikor Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk. A nagyhét idején a nagyváradi székesegyházban a különböző szertartásokat és szentmiséket az adott időszaknak megfelelő rend és program szerint celebrálják.

 

VIRÁGVASÁRNAP, ÁPRILIS 9-én délelőtt 11.00 órakor az ünnepélyes szertartás a Püspöki Palota előtti téren barkaszenteléssel kezdődik. Innen körmenetben vonulunk a székesegyházba. A szentmisét Böcskei László megyés püspök celebrálja. Az ünnepi szentmise keretében Urunk szenvedéstörténete (passio) Szent Máté evangéliuma szerint hangzik el.

 

A nagyhét első három napján – hétfőn, kedden és szerdán – a székesegyházban a megszokott program szerint mutatják be a szentmiséket.

 

NAGYCSÜTÖRTÖK, ÁPRILIS 13-án a székesegyházban két ünnepélyes szentmisét mutatnak be.

– A krizmaszentelési mise 10.00 órakor kezdődik, amelyen az egyházmegye papsága együtt misézik a Főpásztorral. Az ünnepi liturgia két kiemelkedő mozzanata a papok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásánál használt olajok megszentelése (keresztelendők olaja, betegek olaja és a szent krizma)

– Az utolsó vacsora emlékére 19.00 órakor celebrál szentmisét Böcskei László megyés püspök, melynek keretében Jézus felebaráti szeretetének emlékére a Főpásztor 12 férfinak megmossa a lábát. A szentmisét 22.00 óráig tartó virrasztás követi.

 

NAGYPÉNTEK, ÁPRILIS 14-én, Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk.

Délután 15.00 órakor a székesegyház előtt közös keresztutat tartanak a város plébániái. A nagypénteki szertartás 18.00 órakor kezdődik, majd 21.00 óráig a hívek a Szent Sírnál szentségimádást végeznek.

 

NAGYSZOMBAT, ÁPRILIS 15-én 10.00-20.00 óra között a hívek szentségimádáson vehetnek részt a Szent Sírnál. Kérjük a híveket, a fiatalokat, a gyermekeket, vegyenek részt minél nagyobb számban a nagyszombati virrasztáson.

 

HÚSVÉT VIGÍLIÁJA 21.00 órakor tűzszenteléssel kezdődik a székesegyház előtti téren, amit a virrasztás követ az igeliturgia keretében. Az ünnepi szentmisét, amelynek fontos része a vízszentelés és a keresztségi ígéretek megújítása Böcskei László megyés püspök celebrálja. A szentmise után feltámadási körmenetet tartunk és megáldjuk a húsvéti ételeket.

 

HÚSVÉTVASÁRNAP, ÁPRILIS 16-án, a székesegyházban ünnepi miserend lesz. A reggel 8.00 órás szentmise előtt és után megáldjuk a húsvéti ételeket. A húsvétvasárnapi pontifikális szentmisét módosított időpontban, délelőtt 11.00 órakor celebrálja Böcskei László megyés püspök. A szentmisét a székesegyház Szent László Ének- és Zenekara kíséri. 18.00 órakor is lesz szentmise a székesegyházban.

 

HÚSVÉTHÉTFŐN, ÁPRILIS 17-én a szentmiséket vasárnapi miserend szerint mutatják be: 8.00, 10.00, 11.30 és 18.00 órakor.

 

Mindenkinek, a kedves híveknek, az olvasóknak és a sajtó munkatársainak, örömökben és reménységben gazdag húsvéti ünnepet kívánunk!