2

Új liturgikus tárgyak a nagyváradi székesegyházban

A würzburgi Michael Amberg ötvösművész két munkája, egy körmeneti kereszt és egy pásztorbot bővíti a nagyváradi római katolikus székesegyház liturgikus tárgyainak gyűjteményét. Az új liturgikus tárgyakat szerdán, 2017. április 5-én, a püspökségi munkatársakkal ünnepelt közösségi szentmise végén a püspöki kápolnában mutatta be és áldotta meg Böcskei László megyés püspök kiemelve, hogy ezen alkotásokkal a Szent László Évnek akarnak emléket állítani az alapító király szentté avatásának 825. évfordulóján.

 

Mindkét ötvösmunka mély és gazdag teológiával bír, az egyes alkotóelemek az üdvösségtörténet helyi vonatkozásait fejezik ki. A díszítőelemek olyan kompozíciót alkotnak, amelynek középpontjában Jézus Krisztus áll, akihez az utat a Napba Öltözött Asszony, Mária és az üdvösség forrásait megnyitó Szent László király mutatja. Nem csak szemlélésre méltó tárgyakról van itt szó, hanem a mai keresztény ember számára megfogalmazott mély üzenet olvasható ki belőlük: megújulás a hit erejében és folytonos imádság a Szűzanya és Szent László közbenjárásáért, hogy elérhessük végső célunkat, a mennyei Jeruzsálemet.

 

A vezérkereszt április 6-tól, a Szent László Év első regionális találkozójától díszíti a nagyváradi székesegyház szentélyét, míg a pásztorbot a húsvéti ünnepi szentmise alkalmával kerül majd használatra.

Isten áldása kísérje Szent László népét Jézus Krisztus keresztjének követésében, a Jó Pásztor pedig őrizze meg népünket a jövő számára.

Erősítsd hitünket!