dsc_0027

Lelkinapon vettek részt a pedagógusok

Urunk szenvedésének vasárnaját – virágvasárnapot – megelőző szombaton, 2017. április 8-án vettek részt nagyböjti lelkinapon a Nagyváradi Egyházmegye pedagógusai a Posticumban. A közel hetven résztvevőnek P. Urbán Erik OFM tartott elmélkedést a keresztény erényekről, különös hangsúlyt fektetve Szent László király erényeire.

 

Kovács F. Zsolt püspökségi irodaigazgató köszöntötte a jelenlevő pedagógusokat, bemutatta a vendég szerzetest, majd Böcskei László megyés püspök – aki érdeklődéssel vett részt a lelkinapon – nyitotta meg hivatalosan a rendezvényt. A főpásztor örömét fejezte ki az iránt, hogy a néhány évvel ezelőtt elindított lelkinapnak már hagyománya van, és az új generációt nem csak oktató, hanem az életre nevelő pedagógusok ilyen formában is együtt lehetnek, találkozhatnak, és lelkileg töltődhetnek a Húsvétra – a keresztények legszentebb ünnepére – való készületi időben.

 

A vendég szerzetes bemutatta a bölcsesség, mértékletesség, igazságosság és a bátorság erényeit: ezeknek szerepe a Szentírásban, az egyház hagyományában, az ókori filozófusok tanításában. Erkölcsteológiai megközelítésből is rávilágított a ferences atya az említett erényeket, illetve mindegyik esetében szó volt az erénnyel kapcsolatos bűnökről, mulasztásokról is. Nem maradt el a pedagógiai tevékenységben való konkrét megvalósításról szóló útmutatás sem. Urbán Erik azt is kihangsúlyozta, hogy bár Szent Ferenc nem dolgozott ki külön – a ferences rendre jelemző – pedagógiát, rendtársaival való kapcsolatából, a környezethez való viszonyulásából mégis mély pedagógiai tanítást lehet kiolvasni, amelynek gyökerei az Istennel való szoros kapcsolatban álltak. Szent Ferenc soha nem kérte rendtársaitól olyan erényeknek a megélését, vagy böjtöt, aszkézist, amelyet ő maga személyesen ki nem próbált, meg nem élt volna már azelőtt. Ugyanakkor mindenkit arra bíztatott, hogy saját képességeinek és lelki életben elért szintjéhez mérten igyekezzen az erényeket gyakorlatba ültetni.

 

A csoportbeszélgetések alkalmával a pedagógusok arról értekeztek, hogy a tárgyalt erényeket hogyan lehet megélni és alkalmazni a diákok nevelésében. Csapatmunkára is sor került, amelyben egyes résztvevők saját alkotóképességüknek teret engedve, az erények gyakorlati megélési lehetőségeit mutatták be társaik előtt.

A lelkinap közös hálaadó imával, és P. Erik áldásával zárult.

 

KÉPEK