dsc_0207

Nagyváradon volt az első regionális Szent László találkozó

Szent László király szentté avatásának 825. évfordulója alkalmával jubileumi évet ünnepel a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye. A jubileumi év lelkipásztori programjának részét képezi az a regionális Szent László találkozó sorozat, amelyet a Püspökség azért hirdetett meg, hogy a hívek jobban megismerjék a szent király személyét, erényeit és értékeit, és azokat elsajátítva, mindennapi életükben megvalósítva, közösségeink és egyházunk jövőjét a gyökerekből táplálkozva tudják építeni. Munkafüzetet is szerkesztettek a lelkipásztori felelősök, ezeket még nagyböjt előtt osztották ki a plébániákon, hogy a Húsvét szent ünnepére való készületi időben a plébánosok ismertessék a hívekkel a témákat, így a sorra kerülő regionális találkozókon már előzetes ismeretek birtokában legyenek, a Szent László lelkiség terjedjen az egyházmegyében.

 

Csütörtökön, 2017. április 6-án indult útjára a regionális találkozók sorozata. A nagyváradi székesegyházban 17.30 órakor kezdődő eseményre a nagyváradi plébániák küldöttségei, illetve Fugyivásárhelyről, Mezőtelegdről, Köröstarjánból, Újpalotáról és Várad-Szentmártonból érkeztek zarándokok.

Nagyböjtre való tekintettel, az első találkozó témája Szent László és bűnbánatunk volt. A szent király életpéldáját kiemelve a témához kapcsolódó tanúságtételeket, tapasztalatokat osztottak meg egymással a zarándokok, és konkrét irányvonalakat fogalmaztak meg a mai keresztény ember, illetve a plébániaközösségek számára. Volt, aki a Szent László herma értékéről és helyi jelentőségéről beszélt, míg más felszólalók a Szent László zarándoklatok alkalmával szerzett tapasztalatokat osztották meg a résztvevőkkel. A Szent László templom hatvanas évekbeli lebontástól való megvédése körüli élményekről való beszámoló sem maradhatott el. A Szent László Teológiai Líceum igazgatója arról beszélt, hogy milyen nagy megtiszteltetés, de ugyanakkor felelősség is a szent király nevét viselő tanintézetet vezetni, abban oktatni és nevelni, illetve ott tanulni.

 

Az értekezéseket Pék Sándor nagyváradi esperes moderálta. A Szent László templom plébánosa többször is kihangsúlyozta a kihelyezett herma és ereklye közelében, hogy milyen nagy ajándék elsősorban a nagyváradiaknak, de nem csak nekik, hogy az egyházmegye alapítójának koponyaereklyéjét a székesegyházban őrzik.

 

Böcskei László megyés püspök főcelebrálásával, ünnepi szentmise következett, amelynek bevezetőjében a főpásztor emlékeztette a híveket, hogy a Szent László iránti tisztelet elevenen élt évszázadokon át. Ez minket is arra kötelez, hogy ne csak csodáljuk őt, hanem mi is cselekedjünk: jó lenne, ha megmozdulna bennünk valami, és meg mernénk tenni az első lépést, hogy világunk, a mai idők embere is kövesse a szent király életpéldáját. Ne csak egy múltbeli eseményekre való emlékezés legyen ez a jubileum, hanem a múlt értékeinek a napjainkban való megélése, a gyökerekből való táplálkozás alapján jövőnk építése. Kérjük Szent László oltalmát és közbenjárását, és miközben őt tiszteljük, ne feledkezzünk meg figyelni arra, aki alkalmassá tette őt a bátor kiállásra, vagyis Istenre – buzdította a zarándokokat a főpásztor.

 

Láber Ferenc Nagyvárad-őssi plébános, ugyancsak nagyböjti hangulatú prédikációjában arról beszélt, hogy a Húsvétra való készületi időben a hívő ember testi-lelki egységének tudatában kell, hogy böjtöljön, imádkozzon. Nem elég csak az egyikre, vagy csak a másikra figyelni. Ahhoz, hogy az emberiség élete gyökeresen megváltozzon, elégséges volna, hogy mindenki betartsa a tízparancsolatot, hogy életünk összhangban legyen az isteni normákkal – állapította meg a szónok.

 

Míg a felnőttek a székesegyházban vettek részt a találkozón, a gyermekek és fiatalok számára Szent Lászlóhoz kötődő foglalkozásokat biztosítottak az Egyházmegyei Pasztorális Központban a felekezeti iskola óvónői, tanítónői és tanárai. A foglalkozások végén, amelyek nyomán kardok, koronákat, kiszínezett szárnyas oltárkép, imák születtek, a gyermekek is átmentek a székesegyházba, hogy részt vegyenek a szentmisén.

A Szent László Líceum diákjainak egy csoportja a szent király életéből inspirált jelenetet adott elő a szentmise végén. Szent László történelmi személyét és lelkiségét ismertető vándorkiállítás is készült a regionális találkozó sorozatra, ezt is megtekinthették csütörtökön a résztvevők.

 

A következő regionális találkozót Almásfegyverneken fogják megtartani, április 27-én. A találkozó moderátora Szabó Ervin spirituális, bihari plébános lesz, a szentbeszédet pedig Kurila Gábor, szentjobbi plébános fogja mondani. A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyés püspök lesz, ő fogja ünnepélyesen elvinni – ide is, mint a többi öt helyszínre – a Nagyváradon őrzött Szent László ereklyét. Így mondani lehet, hogy hosszú évszázadok után, a szent király ismét körbelátogat az általa alapított egyházmegyében.

 

KÉPEK

 

VIDEO