img_3307

Virágvasárnapi hangversenyt szervezek a székesegyházban

Virágvasárnap a Nagyhetet bevezető vasárnap, Urunk szenvedésének vasárnapja. Ezen a napon Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezünk meg. Az ókorban szokás volt a Közel-Kelet országokban, hogy a kiváló, magas rangú személyek útját valamilyen módon ünnepéljesen befedjék. Mind a négy evangélium leírása szerint, az emberek megadták Jézusnak ezt a tiszteletet. Máté, Márk és Lukács szerint a felsőruháikat terítették az útra és gallyakat vágtak a fákról, János az egyedüli, aki pálmaágakról számol be.

De nem csak Jézus szenved a keresztúton, hanem vele szenved a Szűzanya is. Amikor Jézust bemutatta a templomban, Simeon megjövendölte, hogy hét tör járja át szívét.

Az említett eseményekre való ráhangolódást hivatott elősegíteni a Virágvasárnap, 2017. április 9-én, Szent László emlékévben, a nagyváradi székesegyházban megszervezett hagyományos hangverseny.

Közreműködött a Nagyváradi Római Katolikus Székesegyházi plébánia gyermekkórusa, a Nagyváradi Római Katolikus Székesegyház „Szent Cecília” kórusa, a Vox Gaudii kamarakórus, Kozma Márta és Kozma Éva zongoraművészek. A hangverseny zenei vezetője Oláh Gabriella székesegyházi kántornő volt.

 

Az előadott művek a nagyböjt hangulatát, Jézus legnagyobb áldozatát szemléltették a zenén keresztül. Ugyanakkor Szent Lászlóról is megemlékeztek az előadó zenészek, hiszen a gyermekkórus előadásában megszólaltatták azt a Szent László himnuszt, amely a király szentté avatásának idején, 1192. után íródott Nagyváradon. Ez a magyarországi liturgikus költészet egyik legkitűnőbb darabja, középkori zenetörténelmünk jeles alkotása.

 

Gabriel Fauré Messe basse című műve női hangra és orgonára lett írva 1907-ben. A Szent Cecilia kórus előadásában hallgathatták meg a jelenlevők. Zongorán Kozma Márta kísérte a művet.

Egy másik figyelemre méltó alkotás, amely előadásra került, a Fauré –Cantique de Racin, parafrázis a Consors Paterni Luminis című Ambrosius himnuszra. Ennek a műnek előadásában Kozma Éva működött közre zongorán.

 

A hangverseny utolsó két művével a húsz éve elhunyt nagyváradi születésű Halmos László zeneszerzőre emlékeztek.

Mivel a székesegyház – Európában is egyedülálló – orgonája restaurálás előtt áll, a szervezők köszönettel fogadták az önkéntes adományokat, amelyek begyűjtéséhez a kijáratoknál adománydobozokat helyeztek el.

 

KÉPEK