dsc_0276

Ökumenikus húsvéti kiállítás nyílt a nagyváradi várban

Történelmet alakító eseménynek nevezte Lakatos Attila, a nagyváradi római katolikus Püspökség kulturális referense a 2017. április 10-én, a nagyváradi várban megnyitott ökumenikus húsvéti kiállítást, amelynek megvalósításához a város hat keresztény felekezete járult hozzá: római katolikus, görög katolikus, ortodox, evangélikus, unitárius, és messiási zsidó. A 16.30 órakor kezdődő megnyitóra pár száz érdeklődő érkezett, de az esemény a sajtó számára is vonzó volt, hiszen információkat mindkét nyelven – magyar és román – terjesztő médiaképviselők szép számban jöttek el.

 

Valóban ritka eseménynek lehettek tanúi a jelenlévők, mégpedig olyannak, amelyet egyesek országos szinten példaadónak neveztek. Kétezer év távlatában, az emberi bűn okozta sok széthúzás és ismételt szakadások után, Urunk Jézus, az Ő feltámadása és ennek megünneplése által ismét képes egybegyűjteni nyáját, még akkor is, ha most különböző felekezeteknek a tagjai.

 

Az ökumenikus kiállítás megnyitóján a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség kezdeményezésére és meghívására pozitívan válaszoló keresztény felekezetek vezetői szólaltak fel: Böcskei László római katolikus megyés püspök, Sofronie Drincec ortodox püspök, Virgil Bercea görög katolikus püspök, Mátyás Attila evangélikus lelkész, Molnár Imola unitárius lelkipásztor, és Nagy Dávid messiási zsidó shaliach. Kivétel nélkül az egységre törekvés fontosságáról beszéltek a felszólalók, örömüknek adtak hangot, hogy ez a törekvés az ökumenikus kiállításban is tükröződik. A januárban ünnepelt keresztény egység imanyolcadát követően, idén ez az esemény már a második olyan, ahol a város keresztény felekezetei összefognak, és közösen ápolják, terjesztik a keresztény értékeket, nem csak a hagyományos formában, mindenki a saját templomának falain belül, ahogy azt Mátyás Attila lelkész kihangsúlyozta, hanem új módszerekkel, új élettereken is, mint például a várban. Ez egy olyan helyszín, amely mindegyik keresztény közösség számára különös jelentőséggel bír.

A kiállítás megálmodója és fő előmozdítója, Böcskei László püspök arra hívta fel a figyelmet, hogy a kiállított tárgyak és képek által előidézett hangulaté kell, hogy legyen most a szó, a Húsvétra – Urunk szenvedésére, kereszthalálára és feltámadására – való figyelés és ráhangolódás fontos akkor, amikor valaki végiglátogatja a kiállítást.

 

Hogy a hat keresztény felekezetet egybefogó kiállítás megvalósulhatott, abban az Isteni gondviselés is szerepet játszott – hangsúlyozta Lakatos Attila, a kiállítás koordinátora – hiszen idén a keleti és a nyugati egyházak együtt ünnepelik a legszentebb keresztény ünnepet, a Húsvétot.

Sofronie Drincec ortodox püspök a felekezetek közötti összefogás fontosságát a szekularizáció elleni közös harcban látja, hiszen napjainkban egyre erősebb külső támadások érik az egyházakat, a vallásos életformát és a keresztény értékeket, ezeket pedig kizárólag közös összefogással tudjuk megvédeni. A keleti egyház főpásztora román és magyar nyelveken köszöntötte a jelenlevőket, áldott ünnepet kívánva már most mindenkinek.

 

Virgil Bercea görög katolikus püspök a kiállítás megnyitó pillanatát Isten mosolyának nevezte Nagyvárad városa fölött, és azt a reményét fejezte ki, hogy hamarosan konszenzus születik arról, hogy Húsvétot minden évben minden keresztény egyszerre ünnepelje.

 

Többször elhangzott az a meggyőződés, amely szerint a nagyváradi keresztény felekezetek közötti jó kapcsolat és közreműködés példaadó lehet országos szinten, hiszen a hétfői esemény nem egyedülálló, egyre több olyan kezdeményezés születik, amelyben a város keresztényei nemzetiségi hovatartozástól függetlenül összefognak, hogy együtt teljesítsék a felekezetek hivatását, ami nem más, mint Isten igéjének terjesztése, az Isten akarata szerinti élet előmozdítása.

 

A „Húsvét” című, négy teremre kiterjedő ökumenikus kiállítás, amely képek és tárgyak segítségével mutatja be a nagyböjti és húsvéti liturgiát, de a népi szokásokat és hagyományokat is, Pünkösd ünnepéig, június hónap elejéig lesz látogatható.

 

KÉPEK