1

Krizmaszentelési szentmise Nagycsütörtökön

Az egyházmegye papsága Böcskei László megyés püspökkel együtt mutatta be a szentmise áldozatot Nagycsütörtökön, 2017. április 13-án, 10.00 órakor a nagyváradi székesegyházban.

Az ünnepi liturgiának két kiemelkedő mozzanata volt: a papok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásánál használt olajok megszentelése (keresztelendők olaja, betegek olaja és a szent krizma).

 

Bevezetőjében a főpásztor arra hívta fel paptestvérei figyelmét: Krisztus megváltó szenvedését, halálát és feltámadását készülnek hirdetni a világnak, a legszükségesebb, a leghatásosabb és legértelmesebb üzenetet terjeszteni a következő napokban, átérezve a hivatásuk magasztosságát. Ugyanakkor köszönetet mondott a kitartásukért, a hűségükért és a jóindulatukért, amelyet Isten népe, az egyházmegye és a római katolikus egyház szolgálatában tanúsítanak. Akik a tiszta életet a Mester közelségében keresik, azok megtapasztalják ennek az eredményeit, qmelyek a lélekben virágoznak ki legelőször, hogy új örömöknek a forrásai legyenek – fogalmazott az egyházmegye elöljárója.

 

Homíliájában Böcskei László püspök azt emelte ki, hogy megváltásunk misztériumának ünnepe a szent három napban csúcsosodik ki. A keresztények kezdetben Jeruzsálemben nagycsütörtökön kétszer is megünnepelték az eucharisztiát reggeli, illetve esti órákban. A római egyházban a megbékélés került középpontba, mint a passióra való felkészülés elengedhetetlen feltétele, a későbbi gyakorlatban pedig a nagycsütörtök egy határpontot jelentett a húsvét felé haladó keresztény ember életében, hiszen ezzel zárult le a nagyböjti előkészület hat hétre terjedő bűnbánati és tisztulási ideje, hogy elkezdődjön a szent három nap együttérző és reményteli ünneplése, amikor Jézus földi élete utolsó szakaszainak felidézésével egészen közelről szembesülhetünk azzal, ami megváltásunknak az ára volt, és egyben megújulásunknak, újjászületésünknek a kezdete.

 

A krizmaszentelési misén a püspök a papjaival együtt mutat be szentmisét, amelyen a szent olajok megáldása történik. Maga a pap és az ő küldetése kerül előtérbe, mert általuk jelenül meg Jézus nevében a világot megváltó áldozat. Krisztus maga, a szentség forrása találkozik szentségeinek közvetítőivel, a papokkal, hogy még jobban kifejezésre jusson az innen eredő, és a megújulást előmozdító isteni akarat és működés, mely végérvényesen a húsvéti misztériumban valósul meg azok számára, akik nyitottak az Úr kegyelmi ajándékaival szemben.

 

A nagycsütörtöki szentmisének van egy különleges hangulata, hiszen a papok nemcsak koncelebrálnak a szentmisén, hanem az olajszentelésben is aktív szerepük van. Együtt végzik a szentelést úgy, hogy körülveszik a püspököt kitárt kézzel, és megszentelik az olajokat, jelezvén azt, hogy minden áldás az eucharisztiából ered.

 

A főpásztor kihangsúlyozta, hogy a pap nem egy mindennapi és megszokott üzenet őrzője és hordozója, a papság pedig nem egy magánügy. Az imára vonuló Jézus lehet az élő kép számukra, amelyben mindig meg kell sejteniük azt a másságot, mely a küldetésükhöz tartozik, és ami az életelemük, mert egy pap soha nem lehet olyan, mint a többi ember, nem vetheti le kiválasztottságának köntösét. Az eredményes és hiteles papi életben és szolgálatban az áldozatvállalás olyan kell legyen, mint az épületet összetartó tégla, elképzelhetetlen e nélkül – felyezte be prédikációját Böcskei László püspök.

 

Forrás: erdon.ro

 

KÉPEK