p4069643

Szent Lászlóhoz intézett imákat írtak a teológiai líceum diákjai

A nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum VI. osztályos diákjai 2017. április 6-án, az első regionális Szent László találkozó alkalmával a következő fohászokat írták a lovagkirályhoz.

 

Könyörgés Szent László királyhoz

 

Szent László király, járj közben főpásztorainkért és papjainkért, hogy a te bölcsességeddel vezessék a rájuk bízottakat Isten országa felé!

Szent László király, légy pártfogója egyházmegyénknek, hogy a te példád szerint hűek legyünk hitünkhöz!

Szent László király, légy oltalmazója az özvegyeknek és árváknak, gyámolítója a  bajban lévőnek!

Csodatevő Szent László, gyógyítsd meg betegeinket, kik gyógyulásért hozzád esedeznek!

Erősítsd hitükben fiataljainkat, hogy méltóképpen élhessenek!

Könyörögj népünkért, hogy egykor mindnyájan együtt legyünk az örök hazában!

Nilgesz Laura, 6. A osztályos tanuló

 

Kegyes Szent László király, egész életedben hazádat védelmezted, óvtad népedet, katonáidat a bajtól megmentetted.

Neked köszönhetjük gyönyörű városunkat, amelyről becsülettel gondoskodtál. Istent hűséggel szolgáltad, ő segített rajtad és a hazán.

Dicső, szent király, kérlek, vigyázz ránk,oltalmazd városunkat, iskolánkat és egyházunkat!

Add, hogy teljes bizalommal imádjuk Istent, életünket neki szenteljük, ahogy te tetted!

Catona Annamária, 6. B osztályos tanuló

 

Dicsőséges Szent László király, kérünk, óvd meg országunk és városunk! Hozz békét a világra, vess véget minden háborúnak!

Ments meg a betegségtől és szenvedéstől! Oltalmazd szeretteinket, családainkat!

Add, hogy szent példád és bölcs tanításaid szerint éljünk, erősíts hitünkben! Könyörögj értünk!

Braun Máté, 6.B osztályos tanuló

 

Szent László király, városunk alapítója, iskolánk névadója, oltalmazz minden rossztól! Könyörögj iskolánkért, városunkért, szeretteinkért!

Régi nagy királyunk, ki a sziklából vizet fakasztottál, beteget gyógyítottál, szent kegyelemért imádkoztál, könyörögj érettünk, hogy mi is az Úr országában veled lehessünk!

Babota Adrienn, 6.B osztályos tanuló

 

Kegyelmes Szent László király, ki megmentetted hazánkat a pusztító döghaláltól, a kegyetlen ellenségtől, fosztogatóktól, kérünk, könnyítsd meg napjainkat!

Segíts, hogy jó döntéseket hozzunk és családtagjainkat teljes szívből szeressük, még akkor is , ha néha nem egyezik a véleményünk!

Mihók-Géczi Ákos, 6.B osztályos tanuló

 

Szent László imája

Istenem segíts meg,

Oltalmazd népemet!

A te utadat járjuk,

Hozzád imádkozunk,

Tőled el nem fordulunk,

Szent igédet meghalljuk.

Kérlek Uram, bocsáss meg,

S a kunoktól mentsél meg!

Ámen.

Szeghalmi Krisztina-Anita, 6.B osztályos tanuló

 

Mindenható, teremtő Isten, aki a magyar nép sorsának irányítását kezembe adtad, fordulj kegyesen hű alattvalóidhoz, és lásd meg nagy szükségüket!

Irántunk való jóságos szereteted határtalan, kérünk, most is légy oltalmazónk! A magyar nép győzelmei mindenhatóságod, áradó kegyelmed bizonyítékai.

Kérjük, légy velünk nehéz küzdelmeinkben!

Ámen.

Szabó Boróka, 6.B osztályos tanuló