szt_laszlo_iskola_homlokzat

Újítások a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban

A 2017/2018-as tanév több változást hoz azok számára, akik iskolánk valamely szakán szeretnének továbbtanulni.

A Közélelmezési szaklíceumi osztály (28 hely) valamint a Szakács szakiskolai osztály (28 hely) iránt érdeklődőket modern felszerelt tankonyhával várjuk. A külhoni magyar szakképzés éve program során körvonalazódott intézményünk azon szándéka, hogy fejlesztési lépéseket tegyünk e területen is. A megvalósítás nem váratott sokat magára, hiszen a napokban, a magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit ZRT által támogatott pályázat eredményeként minőségi, gyakorlati oktatást elősegítő, korszerű tankonyhai berendezésekre (professzionális főző-, sütőberendezésekre, edényekre, evőeszközökre, ételkészítési eszközökre, munkapultra, felszolgáló asztalra, konyhai kisgépekre, terítéshez nélkülözhetetlen kellékekre) tettünk szert. A 2 millió Forint értékű támogatásnak köszönhetően iskolai körülmények között ugyan, de valós munkahelyet imitálva megismerhetik a vendéglátás valamennyi területét. A tankonyhai és felszolgálótermi tevékenységek jól használható gyakorlati tudást, valós professzionális konyhai környezetben található eszközök használatának elsajátίtását, elméletben megtanultak gyakorlatba ültetését, a munkaszerzés esélyének növelését, munkakedv növelését, problémamegoldó készségek fejlesztését segítik elő. A beruházás előnyeit nem csupán vendéglátói-közélelmezési szakon tanuló diákjaink élvezhetik, hiszen számos iskolai rendezvényünk nélkülözhetetlen pontja a vendéglátás: a zsűri, a versenyző diákok, s egyéb résztvevők meleg fogadtatása. A Gasztronómiai Cool-Túra szaktábor majd pedig a nagyhét alkalmával lehetőség nyílt arra is, hogy a diákok a kapott eszközöket felhasználva jótékony céllal főzzenek a rászorulóknak.

 

A Caritas Catolicaval együttműködve a XI.C végzős szakosztály 14 diákja vett részt az ételek elkészítésében illetve annak kiosztásában. A tervek szerint számtalan hasonló megmozdulásban fognak még résztvenni diákjaink a közeljövőben, hiszen helyiség, felszerelés és munkaerő is adott hozzá.  A sikeres szakvizsgát követően felszolgálóként, szakácsként, közélelmezési minőségellenőrként, rendezvényszervezőként találhatják meg helyüket a munkaerőpiacon.  A Szakács szakosztály végzősei számára (11. osztály) adott a lehetőség, hogy beiratkozzanak iskolánk Közélelmezési szaklíceumi osztályába, ahol ők is érettségi diplomával gazdagodhatnak.

 

A Közgazdasági szaklíceumi osztály kedvelői (28 hely) is okostáblával, tárgyaló asztallal illetve számítógépekkel ellátott tanirodában irányíthatják gyakorlócégeik tevékenységét. A végzősök képesek lesznek a piaci viszonyokat elemezni, a vállalat pénzügyi és emberi erőforrásait észszerűen beosztani, valamint a gazdasági folyamatokat nyilvántartani a könyvelésben. A X. osztály után alapkompetenciákat, majd pedig a XII. osztály elvégzése után, függetlenül az érettségitől, szakmai kompetenciát igazoló oklevelet (Certificat de calificare profesională nivel 4) biztosítunk diákjainknak. A megszerzett diplomával előkönyvelőként, brókerként, üzletkötőként, kereskedelmi alkalmazottként, biztosítási ügynökként helyezkedhetnek el. Nagy figyelmet fordítunk tehát a tanulók pénzügyi ismereteinek megalapozására, lehetőséget biztosítunk pénzügyi, fogyasztóvédelmi ismereteik oktatására is. Aktív szereplői vagyunk a magyarországi OTP Fay András Alapítvány által működtetett pénzügyi tréningeknek. Több ízben is ellátogattunk a Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontjába, mely maradandó élményt biztosított valamennyi diáknak. Sulibank programjuk vonzóvá és szórakoztatóvá formálja általános iskolásaink tanóráit. Két éve vette kezdetét szoros kapcsolatunk a romániai székhelyű „Dreptul la Educaţie” Alapítvánnyal, amely célja a fiatalok felelősségteljes pénzügyi magatartásának fejlesztése. Eredményes munkálkodásunkat mutatja, hogy „Iskola másként” hetünk meghívottjaként karrierprogrammal színesítették diákjaink hétköznapjait. Az Econventio Kerekasztal Közhasznú Egyesület megszervezésében évente sorra kerül a tanulók pénzügyi intelligencia szintjének felmérése. Pénzügyi fogyasztóvédelmi ismeretek fejlődését szolgálják Tanirodai Kiállításaink illetve Vásáraink, amelyen egyebek mellett azt is megtapasztalják, hogyan kell a fogyasztót informálni, hogyan kell ügyletet kötni, számlát kitölteni. Az évek folyamán több ízben is jártunk Pécsen, Győrben, Nagybányán illetve szervezőként fogadtunk anyaországi vagy romániai csapatokat (Nagykároly, Kolozsvár, Gyulafehérvár, Sepsiszentgyörgy, Érmihályfalva, Nagyvárad). A kitartó munka eredményeként a napokban a magyarországi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  Szakállamtitkársága A Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címet adományozta iskolánknak.

 

Humán-teológia intenzív angol szakosztályban (28 hely) hangsúlyt kap a keresztény értékrend kialakítása és az általános műveltséghez szükséges vallási ismereteket is itt alapozzuk meg. A diákok a szokásos vallásórai tananyag mellett tanulnak bibliaismeretet, vallástörténelmet, művészettörténetet. Emellett heti 4 órában, emelt szinten sajátíthatják el az angol nyelvet, s 2 órában a német nyelvvel ismerkedhetnek. Az érettségi tantárgyaknak köszönhetően (román nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz) az itt végzőknek a teológia, hittan tanári, jogi, nyelvészeti, irodalmi, társadalomtudományi, szociális gondozói pályákon van előnyük, de ezek mellett bármilyen más szakra is felvételizhetnek, hisz az iskolában szerzett ismeretek ezt lehetővé teszik. E szak iránt érdeklődők számtalan jótékonysági és vallási esemény aktív résztvevői. Az idei tanév sok ilyen rendezvényben bővelkedett: Húsvétra készülődve a Szent László Iskola tanárai és diákjainak egy csoportja közösen imádkozták el a keresztutat a székesegyház kertjében Urunk Jézus kínszenvedését végigelmélkedve. Ezt megelőzően nagyböjti lelkinapot szerveztek tanároknak, s diákoknak egyaránt. Az ünnepi ráhangolódásn részeként az intézmény tantestülete, diákjai és a szülők közös nagyböjti zarándoklatra készültek, Máriapócsra (Magyarország). Az érdeklődők számára évente megrendezésre kerül a Hivatások nyomában hittanverseny illetve a Hittan tantárgyverseny. Téli ünnepeink szerves részévé váltak már a hagyományos Katolikus Bálok, melyeken a diákok táncos fellépései emelik az est fényét. Szent László évében a nagyváradi Római Katolikus Püspökséggel együttműködve Szent László élete és öröksége címmel egyháztörténeti vetélkedőt hirdetünk hazai középiskolás diákok számára. A verseny célja, hogy fiataljaink jobban megismerjék Szent László élete, működése által az Istennek, a felebarátnak szentelt élet értékét, mélységét és szépségét.

 

A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogság Intézete célul tűzte ki, hogy programjai által pozitív érzelmeket vigyenek a tanórákba. Tapasztalatok azt mutatják, hogy a boldogság ugyanis tanítható. Az iskolai tevékenységek hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákok nyitottabbá váljanak, erősítsék önbizalmukat, pozitív életszemléletüket. z idei tanévtől iskolánk a Boldog Iskola cím örököse is lett. A különböző fotómontázsok arról árulkodnak, hogy örömteli elfoglaltságok zajlanak falakon kívül és belül, legyen szó közélelmezés, szakács, közgazdaság avagy teológia szakról.

Várunk minden kedves jelentkezőt, legyen szentlacis, tapasztalja meg, hogy milyen boldog körülmények között tanulni!

 

Kor Erika, Nógrádi Márta
a Szent László-gimnázium tanárai