kereszt_megaldasa

Templom centenáriumot ünnepeltek Kárásztelken

Centenáriumi kulturális és vallási rendezvénysorozatot szervezett a Szilágy megyei kárásztelki római katolikus egyházközség, temploma felszentelésének 100. évfordulóján, Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok (1 Kor 3, 17) mottóval. A többhetes megemlékezés kimagasló momentumát a Böcskei László megyés püspök által celebrált ünnepi szentmise jelentette, 2017. május 21-én, amelyen a helyi hívek mellett sok hazatérő fiatal és több meghívott vendég is részt vett. Jó volna olyan történelmi kutatást végezni, amely kimutatná, milyen módon befolyásolta, vagy határozta meg a kárásztelki emberek életét, a hely történelmét a századok során Szent László tartása, életvitele, életpéldája – mondta ünnepi prédikációjában Böcskei László megyés püspök.

 

A liturgiát a nagyváradi székesegyház gyermekkórusa (vezető: Oláh Gabriella kántornő) valamint a Nagyvárad-újvárosi Szent László plébánia Halmos László kórusa (vezető: Kribus Mónika kántornő) tették szebbé énekükkel.

 

A szentmise után körmenetben kerülte meg az ünneplő sokaság a százéves plébániatemplomot. Erre az alkalomra külön Kárásztelekre vitték a szentjobbi kegyképet, amely a történelem folyamán még soha nem hagyta el őrzési és tiszteleti helyét.

 

A liturgiát egy kőkereszt megáldása előzte meg a település határában. A keresztet, amelynek felirata: Crux firmat mitem, mitigat fortem, vagyis A kereszt erősiti a gyengét, szelidíti az erőset, az egyháztanács elnöke, Ágoston Zsolt, valamint Ágoston József, Ágoston Attila és családjuk állíttatták Isten dicsőségére, a centenárium alkalmával.

A kereszt oltalmában címmel könyvet is jelenítettek meg, Nagy Milály Zoltán és Erdei János szerkesztésében. Centenariumi táblát is állíttattak, amelyet az egyházmegye főpásztora vasárnap áldott meg. Minden korosztály számára szerveztek ünnepi programot. A kerületi ifjúsági találkozón Istvánfi Szilárd, a szatmári Kis Szent Teréz templom segédlelkésze prédikált, míg az idős házaspárok találkozóját Barta Barnabás, szatmári egyházmegye püspöki titkára vezette, akinek édesapja Kárásztelekről származik.

A templom – Isten lakóhelye a Földön címmel szerdán, május 17-én Kovács F. Zsolt püspökségi irodaigazgató, Kárásztelek szülöttje előadást tartott. Az ünnepi héten a szentmisék celebrálására Kárásztelekhez kötődő papokat hívtak meg: Tóth Attila Levente, tasnádszántói plébánost, a nagyváradi Barta Szabolcs lazarista szerzetes, illetve Ozsváth József, székelyhídi plébánost.

 

Nagy Jácint plébánost az egyháztanácsosok segítették a szervezésben, de sok kárásztelki és Kárásztelekről elszármazott hívőnek a segítségét is élvezhette, többen járultak hozzá ahhoz, hogy az ünnep valóban szép legyen. Faluvégi Ferenc polgármester is támogatta az egyházközséget.