ballagas_2017

Elballagtak a Szent László Iskola végzős diákjai

A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum végzőseinek ballagási éneke csendült fel pénteken, 2017. május 26-án a nagyváradi székesegyházban, ahol 11.00 órakor Böcskei László megyés püspök hálaadó szentmisét mutatott be az iskola tanári karának és diákjainak közösségében.

 

A hagyományoknak megfelelően a Gaudeamus igitur-t éneklő ballagó diákok a Kanonok sorról indultak el, arra is emlékezve ezáltal, hogy a kilencvenes évek elején itt kezdte meg működését a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum.

A hálaadó szentmise bevezetőjében ráhangolódásképp az egyházmegye elöljárója az egy nappal korábbi, vagyis áldozócsütörtöki ünnepi misére utalt, amikor azt idézték fel, hogy Krisztus húsvéti művének befejezése és kiteljesedéseként felment a mennybe, hogy elfoglalja a helyét az Atya jobbján, és ez a távozás mély tapasztalatot jelentett az apostolok számára. Párhuzamot vonva az akkor történtekkel, megjegyezte: ahogy a tanítványok az Úr mennybemenetelekor el kellett engedjenek valamit, ami kitöltötte addigi életüket, vagy legalábbis az utolsó három évüket, melynek során megpróbálták megismerni, felfedezni mindazt, amit aztán megkedveltek, és amihez ragaszkodtak, úgy a mi életünkben is vannak pillanatok, idők, amikor el kell engednünk valami vagy valaki közelit, és a ballagók is egy ilyen ponthoz érkeztek. Várták e napot, hiszen a gyermekek, a fiatalok általában felnőttek akarnak lenni, hogy aztán az évek múlásával fordított irányt vegyen ez a vágy, és később már arra gondoljanak: milyen jó lenne ismét egy gyermek szemével érzékelni, látni az élet valóságát.

 

Arról is beszélt ugyanakkor a főpásztor: sokak szerint a diákévek a legszebbek, amikor olyan alapok rakodnak le, melyek segítenek a további kibontakozásban. Életre szóló kapcsolatok jönnek létre, a keresésnek egy egészen sajátságos és varázslatos megtapasztalásában részesülhetünk, de ahogyan a tanítványok esetében sem jelentett az elengedés egy befejezést, hanem valami újnak a kezdetét hozta el, amikortól számítva elindultak a világba, hogy tanúságot tegyenek Krisztusról, úgy a végzősöknek sem szabad megfeledkezniük arról, hogy az élet szép, értékes. Isten őket is kiválasztotta, hogy nemes és fontos feladatokat lássanak el ott, ahova rendelte őket. Terve van velük is, ezért megteremti a lehetőségeket arra, hogy a bennük levő képességeket kamatoztatni tudják.

 

Szabó Ervin, az iskola lelki vezetője prédikációjában megjegyezte: az utóbbi napok valahogy a búcsúzásról szóltak, melyet a szentlászlósok mint egy nagy család élték meg, hiszen az évek folyamán megismerték nemcsak egymás gondolatait, hanem még a trükkjeit is. A batyujukba útravalóul három jótanácsot „tett”. Azt mondta: ne felejtsék el azt, hogy akkor lehetnek igazán boldogok, ha megvan a saját életterük, biztonságos környezetük maguk körül.

 

Szükség van még arra is, hogy igazi társra, barátokra leljenek, és legyen meg a helyes önismeretük, tudják azt, hogy elsősorban Isten gyermekeiként mivé akarnak lenni. „Létezik egy egyiptomi közmondás, miszerint a futóhomoknak és az embernek egy a sorsa, az egyiket a szél, a másikat az élet sodorja. Azt kívánom: bárhova is sodorjon titeket az élet szele, ne feledkezzetek meg arról, hogy a volt iskolátok és az egyház biztos otthont jelent számotokra”- fogalmazott a spirituális.

 

Konrád Katalin igazgatónő egy idézettel élve azt emelte ki, hogy az osztályfőnökök és a tanárok mindent megtettek azért, hogy a diákokban levő, a földet az éggel összekötő létre járható legyen. Három szót – kérem, köszönöm és hála- bízott rájuk, azzal bátorítva őket: a tanulmányaiknak meglesz a jutalma, ha mindig vállalják a felelősséget, és elsősorban Isten jelent nekik kapaszkodót.

 

Az ünnepség méltóságteljes és felemelő hangulatát Szemerédi Bernadette és Széplaky Géza előadóművészek fellépése tette teljessé. Felszólalt Livia Ardelean tanárnő is, és megtörtént a jelképes értékű tárgyaknak, vagyis az iskola kulcsának és a zászlóknak az átadása. Az igazgatónő név szerint szólította a ballagó diákokat (XII. A- közgazdaság szakos osztály, osztályfőnök Tóth Erika Mónika, XII. B- teológia osztály, osztályfőnök Benedek Ramóna és XII. C- közélelmezési osztály, osztályfőnök Popovici Tünde). Végül egy diákok egy rövid műsorral búcsúztak.

 

Forrás: erdon.ro

 

KÉPEK