3

Elsőáldozás volt a nagyváradi székesegyházban

A nagyváradi székesegyházban 33 gyerek járult előső alkalommal szentáldozáshoz vasárnap, 2017. május 28-án, a 11.00 órakor kezdődő szentmisén. A gyermekek felkészítését Fodor József plébános, általános helynök végezte.

Az ünneplőbe öltözött elsőáldozók szüleik, hozzátartozóik kíséretében a Kanonok sorról elindulva vonultak be a gyönyörűen feldíszített Székesegyházba, ahol többen közülük aktívan is közreműködtek az ünnepi szentmisén.

 

 

Fodor József általános helynök elmélkedésének a gyermekekhez intézett első részében két közismert történet elmesélésével érzékeltette azt, hogy a lelkük miért Isten temploma, illetve hogyan lehet övéké a mennyek országa. Felidézte a hittanórák alkalmával is elhangzott történetet, amely szerint Jézus az egyik nap végén, amikor egyedül maradt az apostolaival, mivel elfáradt, ledőlt lepihenni, és elaludt. Az édesanyák azonban nem tudták ezt, és jöttek hozzá a gyermekeikkel, hogy áldja meg őket. Ahogy közeledtek, egy kissé zajosak voltak, mire az apostolok rájuk szóltak: ne gyertek, és maradjatok csöndben, mert a Mester alszik. Jézus azonban felébredt, és miután megtudakolta, hogy mi történt, azt mondta az apostoloknak: ne küldjétek el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Úgy fogalmazott a szónok: Jézus tehát elsőáldozáskor a gyermekek lelkébe költözik, és azért ilyen hófehérek és tiszták, mint az angyalok és a szentek, hogy így fogadják őt a kenyér színe alatt, a szent ostyában.

 

Arról is szólt a plébános, hogy maga Napóleon élete legszebb napjaként nem valamilyen győztes csatáját nevezte meg, hanem azt, amikor elsőáldozó volt, és befogadta Jézust a szívébe. Arról is beszélt, hogy miként változott meg az addig világi életet élő, gazdag családba született Assisi Szent Ferenc élete, miután megszólította őt egy romladozó templomban Krisztus. Újjáépítette a ma is álló kis kápolnát, azonban nem csak fizikai, hanem lelki értelemben is.

A szülőkhöz szólva megjegyezte: Szűz Mária és Szent József a zsidó törvények szerint kétszer vitték el a gyermek Jézust a jeruzsálemi templomba, amikor negyven napos és amikor tizenkét éves volt. Utóbbi alkalommal elvesztették, és mikor három nap múlva megtalálták, azt válaszolta nekik, miért keresték, nem tudják, hogy „atyám dolgaiban kell lennem”. Az Atya dolgaiban is kell lenni a gyermeknek, csak akkor lesznek boldogok, ha a szülők erre is odafigyelnek, hiszen a léleknek is meg kell adni, ami jár neki – hangsúlyozta az általános helynök.

 

Forrás: erdon.ro