dsc_0052

Szentjobbra zarándokoltak az egyházmegye papjai és szerzetesei

Szent István király ereklyéi átvitelének ünnepén, 2017. május 30-án az egyházmegye papjai és szerzetesei számára szervezett zarándoklatot Szentjobbra a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség. Bár az elmúlt évben már tervben volt, az akkori zarándoklat Tempfli József egykori püspök elhalálozása miatt elmaradt. A Pray-kódex naptára szerint Szent László király Szentjobbon talált rá 1084. május 30-án Szent István ereklyéjére és az ő tiszteletére bencés monostort is alapított. A május végi ünnepet a XV. század végéig Váradon és Székesfehérváron is megtartották. A nagyváradi megyés püspök 2016-ban zarándokhelyként erősítette meg a Boldogságos Szűz Mária születésének tiszteletére felszentelt szentjobbi plébániatemplomot, amelyben 11.00 órakor mutattak be szentmisét, Böcskei László püspök főcelebrálásával.

 

A szentmise előtt Fodor József általános helynök ismertette röviden a papokkal, szerzetesekkel és a szentmisére érkezett helyi és zarándok hívekkel Szentjobb történetét, a két szent királyhoz és a Szűzanyához való kötődését.

Az egyházmegye elöljárója a szentmise bevezetőjében kihangsúlyozta, hogy ez az alkalom több mint egy zarándoklat, hiszen egyben papi és szerzetesi rekollekció is, Pünkösd szent ünnepére való készületben. A lelkipásztorok és a megszentelt élet képviselői együtt imádkozva elmélyíthetik tiszteletüket a Szűzanya iránt, akinek kegyképét a templomban őrzik, Szent István iránt, akinek ereklyéjét őrizték itt, és nem utolsó sorban Szent László iránt, aki maga is szorosan kötődik a helyhez, az ereklye megtalálása, illetve a monostor alapítása által.

 

Engedjük azt, hogy Isten műve kibontakozzék bennünk és általunk – buzdította a papokat és szerzeteseket a püspök. A Szentlélekre való várakozás jó alkalom arra, – folytatta a szónok – hogy elgondolkodjunk életünk misztériuma fölött, amely arról szól, hogy mi csupán csak eszközök vagyunk Isten kezében, semmi más. Olyan eszközök vagyunk, amelyek által Isten Lelke akar tevékenykedni a lelkek javára, az emberek üdvösségéért. Ezért jó együtt elcsendesedni egy olyan helyen, ahol számtalan kegyelem fakadt az idők folyamán.

 

Egy olyan helyen vagyunk ugyanis, amely nem csak történelmünkhöz kötődik szorosan, hanem hitünkhöz is, hitünk forrásaihoz. Eszközként engedjük át magunkat Isten Lelkének, és tovább építsük azt, amit szent királyaink elkezdtek – buzdította a zarándok papokat és szerzeteseket a főpásztor. A helyi Szűzanya-tiszteletről is beszélt a megyés püspök, kihangsúlyozva, hogy ő a papok édesanyja, és aki őt tiszteli, az biztonságban érezheti magát. A fatimai jelenések 100. évfordulóján különös figyelmet fordítunk a Szűzanyára.

 

Prédikációjában az egyházmegye elöljárója a Szent László Év mottóját magyarázta: A jó ember jó szívének kincseiből jót hoz elő. (Lk 6,45), kihangsúlyozva a kulcsszavakat: jó, kincs, kincset hordozó ember. A mai társadalom pesszimista felfogásának közepette, nekünk figyelnünk kell a jóra – bátorította a jelenlevőket az egyházmegye elöljárója, majd hozzátette: a jó kincs keresését, annak a kincsnek a felfedezését, amelyet Isten elrejtett bennünk, soha ne adjuk fel a mi életünkben. A hit örömét sugározzuk az emberek felé, legyünk az öröm keresői és kisugárzói.

Szeptember 10-én az egyházmegye hívei zarándokolnak Szentjobbra, hogy tiszteletüket fejezzék ki, és Istennél való közbenjárást kérjenek a hely történetét meghatározó három szenttől: a Szűzanyától, valamint Szent István és Szent László királyoktól.

 

KÉPEK