dsc_0346

Az egyházmegye ifjai találkoztak Nagyváradon

Öltsétek föl az Isten fegyverzetét! (Ef 6, 11) mottóval szervezte meg szombaton, 2017. június 10-én, Nagyváradon a VIII. Egyházmegyei Ifjúsági Találkozót a Római Katolikus Püspökség, több száz fiatal részvételével.

 

A Szent László lovagkirály tiszteletére szentelt évben az Egyházmegyei Ifjúsági Találkozóra meghívást kaptak az egyházmegye fiataljai, különösen az idén bérmálkozók. Az összejövetel fő célja egyrészt az volt, hogy a közös élményeken túl a fiatalokat közelebb vigyék Szent László alakjához, erényeihez, másfelől pedig a szervezők próbálták őket rávezetni arra, hogy az ő példája aktuális és követendő a mi számunkra is, hiszen a fiataloknak, és nekünk is az a feladatunk, hogy építők legyünk, megfelelő helyes értékrendhez igazítsuk az életünket, és ezt mind Szent Lászlónál, az ő forrásainál találjuk meg. Így tehát az együttlét nem csupán egymáshoz vitte közelebb a fiatalokat, hanem Istenhez is, az ő útjaihoz.

 


A regisztráció hagyomány szerint a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban volt, ahol ki lehetett próbálni az erénykereket, a tornateremben pedig a Szatmár megyei Tasnádszántóról érkezett Small spark/Kis szikra (Haidrich Péter-dob, Cseh Dávid- gitár, ének, Cseh Tamás- ének, Juszel Petra- furulya, Merli Brigitta-gitár) elnevezésű ifjúsági zenekar szolgált dicsőítő énekekkel.
A társaság innen körmenetben vonult a székesegyházba, ahol Szabó Ervin bihari plébános hangolta rá kérdésekkel, buzdító szavakkal a fiatalokat a 11.00 órakor kezdődő szentmisére. A főoltár előtt egy térdeplő páncélos lovag volt látható, utalásképpen Szent Lászlóra, illetve arra is, hogy a keresztények nem mindennapi, hanem különleges emberek, és a mottó alapján fel kell ölteniük Isten fegyverzetét, péncélját.

 

 

Köszöntőjében Böcskei László megyés püspök felidézte, hogy az elmúlt hetekben sok zarándok kereste fel az egyházmegye szívét, főtemplomát, lévén hogy 2017 Szent László éve. Tették ezt azért, hogy a megújulás ajándékát adja nekik a Jóisten, és az életük új lendületet kapjon.

 

A főpásztor hangsúlyozta: ehhez a megújuláshoz az is kell, hogy a fiatalok is eljöjjenek, hiszen ha a világ, és ezen belül egy közösség meg szeretne újulni, ehhez szüksége van az ifjúság erejére és ugyanakkor a lendületére, lelkesedésére is, mert közömbösen vagy szomorú hangulatban nem lehet fejlődni, továbblépni, előrehaladni.
 

 

Prédikációjában Tóth Attila Levente tasnádszántói plébános a Szentlélek, mint harmadik isteni személy működésének fontosságát húzta alá, kiemelve: ő az, aki tűzben tart minket, éltet, segít, hogy Isten igéjét hirdessük.

 

Úgy fogalmazott: nélküle nincs megtestesülés, hisz a Szentlélek töltötte el Mária méhét amikor Krisztus megfogant, sőt, a hiányában misék sem lennének, mert amikor az első pünkösdkor az apostolok együtt voltak az emeleti teremben, imádkoztak, és közösségben voltak, csak miután a Szentlélek eltöltötte a szívüket, lettek bátrak, és mertek kilépni a világba, hogy beszéljenek Jézusról, Isten országáról. A szélzúgás, a zaj, a lángnyelve a Szentlélek külső jelei, szimbólumai, azonban ahhoz, hogy az életünk valóban apostolság legyen, beszélnünk is kell Krisztusról, ismernünk kell őt, és egymást is meg kell értenünk- nyomatékosította a tisztelendő.

 


A szentmise után számos érdekes kulturális jellegű program, csoportos beszélgetés várta a résztvevőket. Garamvölgyi Anett Szilágysomlyóról érkezett, hogy egy ritka hangszert, a kobozt mutassa be a résztvevőknek, ezen kísérte az előadott középkori Szent László dalokat. Középkori harcosok viadala elevenedett meg a székesegyház előtti téren, de sok zenében és interaktív táncban is részük volt az ifjaknak.

A rendezvény sikeréhez járultak hozzá a Vár-lak Egyházmegyei Ifjúsági Központ fiataljai, Vakon Zsolt ifjúsági lelkész és Módi Blanka nővér irányításával.

 

Forrás: erdon.ro

 

KÉPEK

 

VIDEO