dsc_0155

Mezőbikácson tartották a harmadik regionális Szent László találkozót

Mezőbikácson tartották a harmadik Szent László Regionális Találkozót pénteken, 2017. június 9-én. A helyi plébániatemplomban találkoztak 17.30 órakor a Nagyszalontáról, Biharsályiból, Tenkéről, Bélfenyérről, Bélből, Belényesből és Rézbányárólérkező zarándokok.

 

A szalontai gyermekotthon fiataljai örvendeztették meg a zarándokokat Szent László életéből inspirált jelenetek előadásával. Kiss Márton bélfenyérei plébános moderálásával a szent király életpéldáját kiemelve tanúságtételeket, tapasztalatokat osztottak meg egymással a zarándokok és konkrét irányvonalakat fogalmaztak meg a keresztény ember, illetve a plébániaközösségek számára.

 

Volt aki arról osztotta meg tapasztalatait a jelenlevőkkel, hogy Szent László tisztelete és közbenjárása milyen módon nyilvánult meg saját életében, mások a szent király csodatevő hírét idézték fel, bizalommal kérve közbenjárását a családjuk kilátástalan helyzetének megoldásáért, ismét mások azt fontolgatták, hogy újságíróként, hogyan fogják tudni a találkozó hangulatát hitelesen továbbadni az olvasóknak.

 

A találkozó a 18.30 órakor, a szent király ereklyéjének jelenlétében bemutatott szentmisével zárult, melynek főcelebránsa Böcskei László megyés püspök, szónoka pedig Lőrincz Ottó nagyszalontai plébános volt.

 

A szentmise bevezetőjében a főpásztor kihangsúlyozta, hogy mindenki saját életében egy zarándok, aki keresi a helyes célt, és a célhoz vezető helyes utat. Ilyen értelemben lehet beszélni arról, hogy valaki Mezőbikácsra zarándokolt, még akkor is, ha soha senki nem hallott eddig mezőbikácsi zarándoklatról. Amikor egyházmegyénket alapító szent királyunkat ünnepeljük a Szent László évben, akkor keressük azokat a támpontokat, amelyek segítségével jobban bele tudunk gyökerezni abba az értékrendbe amelyet ő maga képviselt, amelyre alapozott és épített országot és egyházat.

 

Kifejezte azt az gondolatát is az egyházmegye elöljárója, amely szerint a Szent László évet úgy gontolta el, hogy nem csak az egyházmegye központjába hívja ünneplésre a híveket, hanem kiviszi a szent király ereklyéjét a plébániákra, a kis közösségekbe, hogy mindenhol megnyiljanak Szent László forrásai. Fontos megtapasztalni szent királyunk napjainkban is korszerű üzenetét, egy élő kapcsolatot szeretnénk teremteni és megtartani azzal, amit tisztelünk.

 

Ne csak csodálkozással közelítsük meg Szent Lászlót, akinek ereklyéje az oltár előtt látható, ne csak tisztelegjünk előtte, hanem legyen meg bennünk a nyitottság és az elfogadás vágya, hogy ami jót látunk, keresünk és tisztelünk benne, azt próbáljuk mi is elsajátítani, gyakorolni a mindennapi életben.

 

Prédikációjában Lőrincz Otto kanonok, szalontai plébános a szent király életszentségét emelte ki, akinek élete, tettei, bátorsága, hősiessége, hite, mind az Istennel való mély kapcsolatban gyökereztek.

 

A mezőbikácsi templom Szent László király tiszteletére lett felszentelve, ezért választották a harmadik regionális találkozó helyszínévé. Fügedy Antal plébános a héten ünnepelte ezüstmiséjét, pénteken pedig 50. születésnapját, amelynek legszebb ajándéka volt, hogy Szent László ereklyéjét fogadhatta a plébániatemplomban.

A következő regionális találkozó 2017. június 22-én lesz megtartva, az egyházmegye szlovák anyanyelvű közösségeinek számára. Akkor a bodonosi, baromlaki, magyarpataki, berettyószéplaki, cserpataki, élesdi, és nagyváradi szlovák hívek zarándokolnak Sólyomkővárra.

 

KÉPEK