6

A bérmálás szentségét szolgáltatta ki a főpásztor Nagyszalontán

Emlékezetes vasárnap reggel volt 2017. június 11-én 22 gyermek életében, akik izgatottan várták a római katolikus plébánián a püspök úr érkezését, hogy részesítse őket a keresztény felnőtté válás szentségében. A szentmise kezdete előtt a megyés püspök a gyerekek felkészültségét mérte fel. Lőrincz Ottó kanonok-plébános készítette fel a gyermekeket a bérmálásra, amely szentségben a Szentlélek a lelkükbe száll, megerősíti őket, hogy hitüket állhatatosan megvallják, és e szerint éljenek. Beszélgetésük végén az egyházmegye elöljárója a gyerekek és a ministránsok kíséretében átmentek a római katolikus templomba, ahol a szülők, bérmaszülők és a vendégek nagy izgalommal várták őket. A szentmise kezdete előtt Nagyszalonta polgármestere, Török László köszöntötte a püspök urat és a város nevében – amely most ünnepli híres szülöttjének, Arany János születésének 200. évfordulóját – átadta Nagyszalonta díszpecsétjét. Szabó Attila, az egyháztanács elnöke is köszöntötte a püspök urat, aki meghatódva fogadta a szívélyes köszöntéseket.

 

„Örömmel jöttem Nagyszalontára. Az egyházmegye életében is különleges a mai nap, mint ahogyan a városnak is, hiszen a 200 éves évforduló támpont, hogy tovább haladjanak a város építésében, és ehhez szükség van a fiatalok lendületességére. Viszont a legfontosabb támpont maga a Jó Isten, aki mellettünk áll, erőt ad, hogy egy szép, gazdag jövőt tudjunk építeni. A bérmálkozók fontosak, mivel a mai napon életükben új szakasz kezdődik, mely kihat az egész életükre. A bérmálás üzenetéből mindannyian tanulhatunk.”

 

Lőrincz Ottó plébános bemutatta a bérmálkozókat, akik megújították keresztségi fogadalmaikat. Böcskei László püspök sorban kereszttel jelölte meg homlokukat, annak jeléül, hogy részesültek a bérmálás szentségében, megkapták a Szentlélek ajándékait.

 

„Ha mindennapi életünkre gondolunk, mindig van valami, ami mellett ki kell állnunk, állást kell foglalnunk. Nem mindennapi pillanat ez, felelősség, elhatározás kérdése. Azzal, ami ma itt történik fontos a kitartás, helytállás, tanúskodnunk kell hitünkről, Istenre figyelni, imádkozni. Helyt kell állnunk, ki kell tartanunk hitünk mellett, mi az Úréi vagyunk, Ő kiválasztott minket. Tudnunk kell egymást szeretni és akkor jobb lesz életünk! Figyelmünket Istenre irányítva helyt kell állunk. A Szentlélek töltse el lelkünket, hogy mindenki ki tudjon állni a jó mellett, hogy legyen ez egy jobb világ és egy szerethetőbb egyház.” – buzdította a fiatalokat és minden jelenlevőt az egyházmegye elöljárója.

 

Morar Viktória Mónika