caritas_gala_1

Gálaesten díjazta a Caritas az önkénteseket

Kedden, 2017. június 13-án a Continental Hotel tükörtermében tartották a Caritas Catolica által önkéntesek számára megvalósított projekt gálaestjét , amelynek keretében okleveleket adtak át az érintetteknek.

A meghívottakat Sebestyén-Sárközi Anikó moderátor köszöntötte. Hangsúlyozta: a bemutatott projekt, illetve az ünnepség célja, hogy felhívja a széles közönség figyelmét az önkéntesek és a civil szervezetek tevékenységére, mellyel ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a társadalom fejlődjön és jobb legyen, valós segítséget kapjanak a rászorultak. Ennek széles a skálája: akár csupán egy mosoly, vagy néhány kedves szó is jól jöhet egy adott pillanatban. Megjegyezte: nehéz pontosan meghatározni, hogy mit jelent az önkéntesség, de az bizonyos, hogy értékteremtő munka, a társadalom megismerésének egy formája, miközben olyan kompetenciák és készségek kerülnek fókuszba, mint például a szolidaritás, tolerancia, bizalom, szociális érzékenység, felelősségvállalás.

Böcskei László római katolikus megyés püspök Krisztus azon mondását idézte, miszerint „amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” Aláhúzta: ez nem csupán egy olyan kijelentés, ami a bibliai időkben volt megfontolandó, hanem napjainkban is érvényes kell legyen. Most is vannak ugyanis gazdagok és szegények, több anyagi potenciállal rendelkezők és hátrányos helyben levők, és akiknek van, azoknak támogatniuk kell a depriváltakat. Érzékennyé kell tenni mindenkit külön-külön, hiszen a társadalom egyének sokaságából tevődik össze, nem egyedül, önmagunkban létezünk a világban. Újra aktualizálni szükséges olyan keresztény és humán értékeket, mint a gondoskodás, szeretet és a másokra való odafigyelés. Tekintettel kell lennünk ugyanakkor arra: csak akkor érhetünk el pozitív változást, ha nem a hibákat keressük embertársainkban, hanem felelősségünk tudatában közös nyelvet beszélünk, egymás mellett, egymás felkarolásával és megsegítésével haladunk a célunk felé.

Rajna József Caritas-igazgató arról beszélt: az ember természetéhez az is hozzátartozik, hogy eredendően szegénynek, nincstelennek születtünk, és életük különböző szakaszaiban is rá vagyunk szorulva másokra, egyedül nem tudjuk megoldani a problémáinkat, több közt ezért is került fel a karitatív szolgálat és az önkéntesség a Caritas „lapjára”.

 

Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-es elnöke felelevenítette: amikor még a Körösök Vízügyi Igazgatóság vezetőjeként dolgozott, és a kétezres évek elején önkéntes környezetvédelmi programokat szervezett, ezen többnyire csak gyerekek vettek részt. Ehhez képest előrelépés történt, és ez jó, mert a civil szervezetek létezése és az önkéntes tevékenység nyereség bármely társadalom számára.

Arina Moş, a Nagyváradi Szociális és Közösségi Ügyek Hivatalának (ASCO) igazgatónője megbízható partnernek nevezte a Caritast.

Nagy Hortenzia projektmenedzser, a Caritas főkönyvelője arról számolt be: a Légy te magad a változás, amit látni szeretnél a világban mottójú projektet (VOLO) partnerségben valósítják meg a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyével, három megyében: Bihar, Szatmár és Szilágy. A Svájci Alap támogatásával jött létre, a Svájci-Román Együttműködési Program keretében. A teljes költségvetése 151.349 svájci frank, melyből a vissza nem térítendő támogatás értéke 136.219 CHF (90%), az önrész pedig 15.130 CFH (10%). Önkéntes szociális hálózatot építenek civil szervezetek bevonásával, azt tapasztalják ugyanis, hogy nagyon sok szervezetnek szüksége van az önkéntesekre, és fordítva, de valami miatt nem találnak egymásra, ez a hálózat viszont lehetővé teszi ezt. Készítettek egy honlapot, ahol az önkéntesek feliratkozhatnak, és a civil szervezetek hirdethetik a saját akcióikat. A hálózat ugyanakkor tulajdonképpen virtuális jellegű is, hiszen nem feltétlenül kell úgy önkénteskedni, hogy elmegy valaki egy szervezethez, és fizikailag jelen van, hanem egy jogász például távolról is tud tanácsot adni azoknak, akik igénylik ezt, de olyan körülmények közt élnek, hogy nem tudnának fizetni érte. A projekt időtartama 18 hónap, tavaly februárban kezdődött, és több mint 30 aktív civil szervezetet szólítottak meg, valamint körülbelül 1500 diákot több mint 15 tanintézményben.

Az ünnepségen énekszámokkal közreműködött Geambaşu Izabella és Cristina Romocea Cociuba.

 

Forrás: erdon.ro