bermalas

Tizenhat fiatal bérmálkozott a Nagyárad-Olaszi plébániatemplomban

Kimagasló ünnep volt a nagyvárad-olaszi Szentlélek-plébániatemplomban 2017. június 18-án, hiszen Böcskei László római katolikus megyés püspök 16 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét.

A várad-olaszi plébánia híveinek nevében Konrád János, az egyháztanács elnöke köszöntötte a főpásztort, Szent László közbenjárását kérve a megújulás reményében, hogy az előttük álló feladatokat meg tudják valósítani, illetve a főpásztort arra: imádkozzon, hogy a bérmálkozók kitartsanak a hit útján.
Bevezetőjében Böcskei László hangsúlyozta: minden pünkösdkor, a bérmálásban Isten csodálatos terve valósul meg, melyet véghezvisz bennünk és általunk. Az első pünkösd óta az egyház pünkösdi időket él, ehhez azonban az is szükséges, hogy nyitottak legyünk Isten szentlelke előtt, figyeljünk rá, befogadjuk az életünkbe, engedjük, hogy megvilágosítson bennünket. Úgy fogalmazott: a 16 bérmálkozó fiatal különleges szövetségre lép a Szentlélekkel, de mi is lépéseket kell tegyünk az irányába, engedjük, hogy a sugallataival alakítsa az életünket.
Kiss Albert főesperes-kanonok, az egyházközség plébánosa, bemutatta ifjú híveit a főpásztornak, akik előkészültek a bérmálásra, és a szentség kiszolgáltatását kérték. Tanúskodott arról, hogy megfelelő hitoktatásban részesültek, a szentgyónás által készültek a bérmálás szentségének felvételére, és méltóak rá, hogy Krisztus harcosai közé sorolják őket.

 

Elmélkedését Böcskei László azzal az egyszerű megállapítással kezdte: egy olyan világban élünk, melyben mindennap különféle statisztikákkal szembesülünk, mindenre találunk szinte percről-percre lebontott kimutatást. Reggel az okostelefonunkat böngészve megtudjuk, hogy milyen lesz az aznapi időjárás, vagy most éppen az az aktuális téma, hogy a parlamenti politikusok hány százaléka támogatja a Grindeanu-kormány megbuktatását, Budapesten pedig a lakosok hány százaléka érzi úgy, rá is hatással lesz 2020-ban a magyar fővárosban megszervezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Ugyanakkor olyan felmérések is vannak, hogy sajnos egyre kevesebben járnak templomba, évről-évre csökken az elsőáldozók és a bérmálkozók száma. Ezek azonban csak számok, mennyiségek, és ezektől függetlenül Isten kegyelme mégis működik, hiszen a Szentlélek nem egy előre beprogramozott rendszer szerint működik, hanem állandóan közelít hozzánk, ha nyitottak vagyunk a befogadására.

 


A bérmálkozás tehát tulajdonképpen a megkeresztelésnek a folytatása. Akkor valami elkezdődött bennünk, Isten gyermekeivé lettünk, a jelöltek pedig most visszatérnek ahhoz a pillanathoz, hogy tudatosan elköteleződjenek Krisztus mellett. Ehhez kellett a készülődés, hogy jobban megismerjék azt, amit Isten eltervezett velük. Többet és helyesebben lássanak magukból, a környezetükből, melyben élnek, ahol szerepük és küldetésük van.

 

A felolvasott pünkösdi evangélium kapcsán ugyanakkor arról is beszélt a főpásztor: az együtt, zárt ajtók mögött lévő tanítványok féltek, nem tudtak kibontakozni, azonban amikor személyesen megjelent és találkoztak Jézussal, megtapasztalták, hogy a békesség áldásának és ígéretének hatására feloldódtak a korlátaik, és bátrak lettek. A pünkösdi történet pedig nem egy régmúlt esemény, vagy valaminek a végét jelenti, hanem éppen ellenkezőleg, egy kezdet, hiszen Krisztus nekünk is feladatot ad, a bérmálkozókat pedig egy olyan út elé állítja, melynek hatása egy éltre kell szóljon. Tanúságtevőként építői kell legyenek a világnak, mert a keresztény ember életének célja és küldetése van.

 


A fiatalokat Veres Janka Eszter hitoktató készítette fel, az ünnepség méltóságához a Kiss Géza kántor által vezényel Bihari Sándor-kórus is hozzájárult.

 

Forrás: erdon.ro