Bérmálás Nagyvárad-Újvárosban

2017. július 2-án, vasárnap Böcskei László megyés püspök a nagyvárad-újvárosi plébániatemplomban szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. A 10.00 órakor kezdődő szentmisén 20 fiatal részesül a keresztény nagykorúság szentségében. A jelöltek felkészítését Bakos Gábor segédlelkész végezte.

Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe a székesegyházban

Simon Péter testvérével, Andrással az elsők között kapott meghívást Jézus tanítványai közé s kősziklaként ő az apostolok feje, Antióchia, majd Róma püspöke lett. Szent Pál a damaszkuszi úton találkozott a már feltámadott Jézussal, és ettől kezdve minden erejével az evangéliumot hirdette. Így vált „a népek apostolává“. Mindketten a Néró féle keresztényüldözés során 64 körül szenvedtek vértanúhalált […]

Templombúcsú Nagyvárad-Újvároson

2017. június 27-én, kedden tartják a Szent László tiszteletére szentelt nagyvárad-újvárosi templom búcsúünnepét. A 18.00 órakor kezdődő szentmise szónoka Fazakas Z. Márton O.Praem. csornai premontrei apát.