2

Jézus Szívének tisztelete a Nagyvárad-Olaszi plébániatemplomban

Jézus Szíve tiszteletére mutattak be ünnepi szentmisét a nagyvárad-olaszi plébániatemplomban 2017. június 23-án, pénteken. A szentmise szónoka Fügedy Antal Levente mezőbikácsi plébános volt.

Fiedler István akkori római katolikus megyés püspök szorgalmazására az 1930-as években lendült fel Nagyváradon Jézus Szentséges Szívének tisztelete, a nagyváradi Barátok templomában azóta minden évben városközi engesztelő szentmisét tartanak.

 

Az idei ünnepi szentmise főcelebránsa, Fodor József általános helynök a bevezetőjében arra hívta fel a figyelmet: 1675. június 16-án egy franciaországi zárdában, Alacoque Szent Margit vizitációs nővérnek, miközben szentségimádást végzett, Jézus megmutatta szeretettől lángoló szívét. Az emberektől szeretetet kért, mert amikor ő kitárta Szent Szívét a szeretetnek, az irgalmasságnak, a kegyelemnek, a megszentelődésnek és az üdvösségnek minden kincsével, cserébe hálátlanságot kapott, nagyok sok megvetést, ridegséget, bántást. Azt kívánta: az őt ért sérelmek miatt engeszteljék, illetve az Úrnapja nyolcadát követő első pénteken külön ünnepet tartsanak Szent Szíve tiszteletére.

 

A szentmise szónoka, Fügedy Antal Levente mezőbikácsi plébános elmélkedésében arról beszélt: a mai világ egyre inkább mindent megkérdőjelez, nem fogadjuk el azokat az értékeket, melyek évszázadokon keresztül meghatározóak voltak, mintha minden kezdene a feje tetejére állni. Nemcsak világi, hanem vallási vonalon is elő-előjönnek olyan kérdések, amelyekre feleletet kell adni. Az egyik ilyen válasz, hogy Jézus szívének a létezése, Szent Szívének a tisztelete visszavezethető a szentírásra, hiszen ha kinyitjuk, azt olvashatjuk benne, hogy emberként született meg Betlehemben, tehát volt neki szíve, míg a halálakor az egyik katona egy lándzsát szúrt a szívébe, az oldalába, melyből víz és vér folyt ki. Ezenkívül maga Krisztus is azt mondta: tanuljunk tőle, hogy szelídek és alázatok szívűek legyünk. Ugyanakkor pedig a szentírási részek arról is szólnak: Krisztus nemcsak emberként, hanem Istenként is jelen volt köztünk a történelemben, ő a szentek szentje, a szentségek források, ilyen értelemben is helye van tehát Szent Szívének a szeretetére és a tiszteletére.

 

Az ünnep üzenetét akkor értjük meg helyesen, ha a szívből indulunk ki – magyarázta a tisztelendő. Annak függvényében, hogy milyen kontextusban használjuk, sokféle jelentése van, hiszen aki jó, az melegszívű, aki rossz, az keményszívű, kőszívű vagy szívtelen. Úgy általában pedig, amikor a szívre gondolunk, a szeretet jut az eszünkbe, Jézus pedig a szeretet forrása, és ugyanezt a szeretetet várja el tőlünk is, hogy a viselkedésünkkel, tetteinkkel, gondolatainkkal önzetlen szeretetet tanúsítsunk Isten és embertársaink irányába. „Szív nélkül biológiailag sincs élet. Legyen ott Jézus a szívünkben, hogy éltessen, adjon erőt a szeretetre még a nehéz pillanatokban is” – nyomatékosította.

Az elhangzottakért, illetve az ünnep méltóságának megteremtésében való közreműködésért Kiss Albert főesperes-kanonok, várad-olaszi plébános mondott köszönetet.

A búcsún a Kiss Géza kántor-karnagy vezette Bihari Sándor Kórus Gounod C-dúr miséjét adta elő.

 

Forrás: Bihari Napló