szt_laszlo_kapolna_4

A Szent László menedékház kápolnájának búcsúját ünnepelték

A nagyváradi Szent László menedékház kápolnájának búcsús szentmiséjét ünnepelték szerdán, 2017. június 28-án. A szentmise főcelebránsa és szónoka Bakos Gábor nagyvárad-újvárosi segédlelkész volt.

Elmélkedésében a szónok felidézte, hogy az elmúlt napokban különböző helyeken emlékeztek Szent Lászlóra, Váradon is, Győrben és Debrecenben, szerte a Kárpát-medencében. Megemlékeztek arról a királyról, aki annak idején létrehozta a váradi püspökséget, megalapozta a térségben a kereszténységet. Ő volt az, aki leginkább odafigyelt arra, hogy a keresztény közösség megerősödjön. Hozzá hasonló egyéniségekre, vezetőkre van szükség, akik hősiesen kiállnak Krisztus tanításai mellett.

 

 

A segédlelkész ugyanakkor a szeretet fontosságát is kiemelte, hiszen – ahogy fogalmazott – a keresztény szó jelentése szeretet, és ahol nincs szeretet, ott nincs Isten. Szent László példáját követve minden emberben Isten képmását kell látnunk. Nehéz ugyan a ma élőknek a szeretet parancsolatát betartani, de ha a megdicsőültek társaságához szeretnénk majd tartozni, ha nem akarjuk a Szentlelket megbántani, akkor szeretnünk kell. Szeretni és megbocsátani, akárhányszor csak szükséges.

 

Arra is figyelmeztetett a tisztelendő: napjainkban a világ lelki válságban van, egyre inkább eltávolodik Istentől. Európában templomokat zárnak be, adnak el és alakítanak át, megtagadják a megfeszített Krisztust, a gyökereinket, Isten azonban ennek ellenére nem hagy el minket, nem hagyja, hogy az anyaszentegyháza megsemmisüljön, hanem vezetni akar bennünket az örök hazába. Nekünk pedig lelkiismeret vizsgálatot kell tartanunk, tükörbe néznünk, és szentségre törekvőknek kell lennünk, tudatában annak, hogy az igazság nem valami, hanem valaki, maga Jézus Krisztus. Ha a kedvébe akarunk járni, akkor nem adjuk fel az identitásunkat, hanem Szent László példáját követve megvédjük az értékeinket, a szeretet jegyében kölcsönösen elfogadjuk és tiszteljük egymást, hogy elmondhassuk magunkról azt: valóban Krisztus harcosai, katonái vagyunk.

 

A szónoknak, Kiss Géza várad-olaszi kántor-karnagynak, a Szent Pál Közösségnek, a Nőszövetségnek illetve mindazoknak, akik közreműködtek abban, hogy az ünnep szép és felemelő legyen, Kiss Albert főesperes-kanonok mondott köszönetet.

 

Forrás: erdon.ro