1

Petőfi Sándor program ösztöndíjasa a szilágysomlyói plébánián

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2015 tavaszán indította el a Petőfi Sándor programot, amellyel a Kárpát-medence szórványmagyarságát célozta meg. A Petőfi Sándor program az egykori monarchia területeire körvonalazódik, így érinti Szilágysomlyót is. A program keretén belül magyarországi ösztöndíjas egyetemi hallgatókat küldenek a közreműködésre nyitott, befogadó szervezetekhez.

A szilágysomlyói római katolikus plébánia is részt vesz a Petőfi programban. Ide az év elején Garamvölgyi Anett ösztöndíjas került, akinek mentora Józsa Nándor Lóránd lett, ugyanis a program szabályzatában szerepel az a kitétel, hogy a fogadó szervezeten belül legyen az ösztöndíjasnak egy mentora, akivel együtt tevékenykedik a célok megvalósítása érdekében.

 

Garamvölgyi Anett fő tevékenységi területe népi ének, népi hangszerek és néptánc. Az eddig eltelt idő alatt már több programot sikerült megvalósítani a plébánián: ezeknek egy része rendhagyó, ünnepek vagy egyéb alkalommal lettek megszervezve, míg más részét heti rendszerességgel megtartott vegyes tevékenységek képezik.

Hétköznapokon délutánonként negyven gyermek járt magánórákra, aminek keretében mindenki képességeihez mérten tanulhatott népi éneket vagy népi hangszereken játszani. Minden szerdán délután a fiatal házasok gyerekeinek részére szerveztek programot. A plébánia ifjúsági csoportjának péntekenként este alkalma volt megismerkedni a néptánccal.

 

A szilágysomlyói plébániai közösség hálával tartozik a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak azért, hogy a Petőfi program részesei lehetnek, hogy ennyi tevékenységet sikerült helyben megvalósítani ez által.