bo_nya_2017

Kezdődik Nagyváradon a Bolyai Nyári Akadémia

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 25 éve szervezi meg a Kárpát-medence legnagyobb magyar pedagógusfórumát, a Bolyai Nyári Akadémiát. A magyar kormány Emberi Erőforrások Minisztériuma és a romániai Communitas Alapítvány támogatását élvező és Erdély-szerte több, különböző szekcióban zajló programsorozatnak a római katolikus hitoktatók továbbképzője is része. Az, hogy évről-évre külön szekció jut a hitre nevelő pedagógusok programjának, azt is mutatja – az általuk tanított tárgy megbecsültségén túl –, hogy igénylik és fontosnak tartják ezt a programot.

Az idén a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Katekétikai Központja vállalta fel a társszervező szerepét, és július 10–14. között Nagyváradra, a Posticum Keresztény Kulturális Központba hívja a négy magyar katolikus történelmi egyházmegye (Gyulafehérvár, Nagyvárad, Szatmár, Temesvár) magyar nyelvű hitoktatóit. A Bolyai Nyári Akadémia Legyen játék a tanulás! főcím által sugallt központi gondolata egybecseng a társszervezők (lelki) nevelésről vallott elveivel: a mind komolyabb hitéletre vezetést ugyanis elsődlegesen könnyed, a gyermekhez közel álló, az ő teljes lényét megmozgató módszerekkel látják igazán hatékonynak. Ilyen szempontok szem előtt tartása mellett állt össze az ötnapos váradi továbbképző programja, melyben a bábjáték, a múzeumpedagógia, a drámapedagógia és a pszichodráma elemeinek hitoktatásban való alkalmazásával, valamint a neves német valláspedagógus, Franz Kett nevével fémjelzett pedagógia elemeivel ismerkednek a résztvevők. A gyermekközpontú tanulási módszereken túl az ezekhez kapcsolható értékelési technikák és a közelmúltban elkészült, új szempontrendszert követő V–VIII. osztályos tanterv, valamint az ősztől megjelenő új ötödikes tankönyv közelebbi megismerésére is lehetőség nyílik.

A továbbképző előadói és foglalkozásvezetői mindnyájan (Sipos Edit – Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pedagógia és Katekétika Tanszék; Palocsay-Kisó Kata – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Színházi Intézet; Bartha Krisztina – Partiumi Keresztény Egyetem, Nyelv és Irodalomtudományi Tanszék; Bordás Andrea – Partiumi Keresztény Egyetem, Humántudományi Tanszék; Ozsváth Judit – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet) a pedagógusképzésben dolgoznak, a Szent Lászlóhoz köthető nagyváradi és Bihar megyei nevezetességeket ismertető Lakatos Attila régész pedig a váradi Római Katolikus Püspökség kulturális referense.

A hittanári továbbképző helyszínválasztását elsődlegesen az idén ünnepelt Szent László Év motiválta. Ilyen módon szinte minden programpont középpontjában a szent király áll, a sokféle módszertani foglalkozás főként az ő személyének és egyház- és nemzettörténeti szempontból is meghatározó tevékenységének domborítására fókuszál.

A szervezők tekintettel voltak arra is, hogy a pedagógusok egy tanévnyi munka fáradalmaival érkeznek a továbbképzőre, ezért a lelki és testi felfrissülést is segítő programpontok beiktatását is fontosnak látták. A programsort püspöki szentmise nyitja, és minden nap rövid közös imával kezdődik. A heti programsor közepén egy, a szentéletű lovagkirályhoz kapcsolódó zarándoklaton vesznek részt a pedagógusok, ami a vártemplomban bemutatandó szentmisével zárul. A Szent László egykori temetkezési helyét őrző váradi vár interaktív bemutatásán túl a nagyváradi püspöki székesegyháznak és kincstárának, valamint a püspöki palotának a közelebbi megismerésére is lehetőség lesz. A székesegyházban közös szentmisét ünnepelnek a résztvevők.

A programpontok között táncház, filmklub, közös szórakozási-sportolási lehetőség és vezetett városnézés is szerepel.

A római katolikus hittanárok 2017-es továbbképzője – a tantervi és tankönyvi megújuláshoz hasonlóan – a hitoktatás terén nélkülözhetetlen pedagógiai és tartalmi szemléletváltás jegyében szerveződik. A szervezők örömmel tapasztalják a résztvevők ilyen irányú nyitottságát, hiszen a programot komoly érdeklődés kíséri: a meghirdetett helyekre kétszeres túljelentkezés volt. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által felajánlott támogatáson túl a résztvevők számára saját egyházmegyéik püspökségei nyújtanak anyagi segítséget.

A nagyváradi továbbképző házigazdája Böcskei László megyéspüspök, aki szeretettel hívja és várja Nagyváradra a gyermekek és fiatalok hitéletre nevelése mellett elköteleződött pedagógusokat.

 

PROGRAM