dsc_0031

Hitoktatói továbbképzés a Bolyai Nyári Akadémián

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Katekétikai Központjának társszervezésében 2017. július 10-14. között  a Posticum biztosít helyszínt a 25. Bolyai Nyári Akadémia hittantanári továbbképző szekciójának.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 25 éve szervezi meg a Kárpát-medence legnagyobb magyar pedagógusfórumát, a Bolyai Nyári Akadémiát. A magyar kormány Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és az RMDSZ Communitas Alapítványa támogatását élvező, Erdély-szerte 12 különböző szekcióban zajló programsorozatnak a római katolikus hitoktatók továbbképzése is része.

 

Az idén a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Katekétikai Központja vállalta fel a társszervező szerepét, és július 10–14. között a Posticum Keresztény Kulturális Központba hívta a négy erdélyi római katolikus történelmi egyházmegye (Gyulafehérvár, Nagyvárad, Szatmár, Temesvár) magyar nyelvű hitoktatóit. A mottóul választott Legyen játék a tanulás! által sugallt központi gondolat egybecseng a házigazda intézmény lelki nevelésről vallott elveivel, vagyis hogy a mind komolyabb hitéletre vezetést elsődlegesen könnyed, a gyermekhez közel álló, az ő teljes lényét megmozgató módszerekkel látják igazán hatékonynak. Az ilyen megközelítés szem előtt tartásával állt össze az ötnapos rendezvény programja, melyben a bábjáték, a múzeumpedagógia, a drámapedagógia és a pszichodráma elemeinek hitoktatásban való alkalmazásával, valamint a neves német valláspedagógus, Franz Kett nevével fémjelzett pedagógia elemeivel ismerkednek a résztvevők, akiknek azért a kikapcsolódásra is lehetőségük adódik. Ugyanakkor a gyermekközpontú tanulási módszereken túl az ezekhez kapcsolható értékelési technikák és a közelmúltban elkészült, új szempontrendszert követő V–VIII. osztályos tanterv, valamint az ősztől megjelenő új ötödikes tankönyv közelebbi megismerésére is mód van a hét folyamán.

Különben a hittanári továbbképző helyszínválasztását elsődlegesen az idén ünnepelt Szent László-év motiválta, ezért szinte valamennyi közös összejövetel középpontjában a szent király áll, a sokféle módszertani foglalkozás főként az ő személyének és egyház- és nemzettörténeti szempontból is meghatározó tevékenységének domborítására fókuszál. Emellett a találkozó a tantervi és tankönyvi megújuláshoz hasonlóan – a hitoktatás terén nélkülözhetetlen pedagógiai és tartalmi szemléletváltás jegyében zajlik.

 

Ráhangolódásként és töltekezésképpen hétfő reggel a Posticum kápolnájában gyűltek össze a hitoktatók, ahol Böcskei László megyés püspök mutatott be szentmisét. Bevezetőjében a próféta szavait idézte a kiválasztottságról és a küldetéstudatról, kiemelve azt, hogy a hitoktatóknak is kiválasztottakként küldetésük van, melyet a Mesterükkel való közösségben, az Ő tanítványaiként és követeiként kell megvalósítaniuk, a mostani rendezvény pedig a lelki gazdagodáson túl segítségükre van abban, hogy félretéve a terheiket, egy kicsit megkönnyebbüljenek, és ezzel párhuzamosan új erőt, lendületet kapjanak a további munkájukhoz. A Jézus missziós útjaiból két esetet megörökítő evangéliumi részlet alapján a főpásztor a közvetítés, az érintés és a csoda szavak fontosságára építette elmélkedését. Hangsúlyozta: ahogy a kafarnaumi elöljáró is, akinek meghalt a lánya, azért hívta az Úr segítségét, mert volt hite, és új életet akart Krisztustól, úgy a hitoktatók is az életre vezető, mutató utat tárják fel, közvetítik hittel, miközben ugyanúgy próbálnak közelebb kerülni Krisztushoz, ahogyan a másik történet főszereplője, az egyszerű asszony próbálta megérinteni legalább a ruhája szegélyét. Ugyanakkor pedig, miközben munkatársaivá válnak az Istennek, nem feledkeznek meg arról, hogy ők csupán eszközei az Úrnak, hiszen a csodát Ő műveli a mi életünkben.

 

A szentmise után a díszteremben tartották az ünnepélyes megnyitót, ahol Benedek Ramóna tanárnő, a váradi egyházmegye hitoktatóinak módszertani felelőse köszöntötte a megjelenteket. Böcskei László megyés püspök zarándokoknak nevezte őket, azt kérve tőlük: az itt elsajátítottakra is alapozva folytassák közösségépítő munkájukat. Soós Sándor, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Bihar megyei elnökének szavai után, Ozsváth Judit, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem oktatója a továbbképzés szükségességéről, a hitoktatásban való szemléletváltásról és a küldetés fontosságáról beszélt. Szabó Boróka és Rejtő Dóra, a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai Szent László-himnuszokat énekeltek, valamint egy-egy népdalcsokorral örvendeztették meg hallgatóságukat.

 

A továbbképző előadói és foglalkozásvezetői mindnyájan (Sipos Edit – Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pedagógia és Katekétika Tanszék; Palocsay-Kisó Kata – Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Színházi Intézet; Bartha Krisztina – Partiumi Keresztény Egyetem, Nyelv és Irodalomtudományi Tanszék; Bordás Andrea – Partiumi Keresztény Egyetem, Humántudományi Tanszék; Ozsváth Judit – Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet) a pedagógusképzésben dolgoznak, a Szent Lászlóhoz köthető nagyváradi és Bihar megyei nevezetességeket ismertető Lakatos Attila régész pedig a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség kulturális referense.

 

Forrás: erdon.ro

 

KÉPEK

 

VIDEO