img_3668

Vidám Lelkinap ötödik alkalommal Érmihályfalván

Az érmihályfalvi Páduai Szent Antal római katolikus plébánia az idén is megrendezte, immár ötödik alkalommal a Vidám Lelkinap nevet viselő ifjúsági programot 2017. július 8-án. A Szent László lovagkirály témájú rendezvénynek mintegy 100 diák, a pedagógusok és a kisegítőkkel együtt pedig több mint 130 résztvevője volt. A diákok többsége busszal utazott a barantói erdészházhoz, de szép számmal vállalkoztak biciklisek is. A csoportok elosztása után kezdődött a szellemi vetélkedő, ahol a diákok közelebbről is megismerkedhettek Szent László királyunk életével, legendáival és erényeivel. A kiscsoportos beszélgetés alatt olyan kérdésekre adtak választ a fiatalok, mint: milyen szimbólumok jelzik egy király hatalmát?; milyennek képzeltek el egy jó királyt?; kell-e a királynak félnie az Istentől?; milyen híres királyokról hallottatok már?; mit örökölt szüleitől?; hová helyezte a bihari püspökséget? milyen erényeket (jó tulajdonságok) gyakorolt?

 

A végén minden csoportnak egy Szent László legenda megjelenítése, lerajzolása volt a feladata, de írhattak egy könyörgő imát is Szent Lászlóhoz. Mind a tíz csapat elkészítette a zászlaját, Szent Lászlóval kapcsolatos szimbólumokkal díszítve azokat. A másnapi szentmisén a templomban híveink is megtekinthették az alkotásokat. A lelkinap jelmondatát, az egyik harmadik osztályos csoport plakátján megfogalmazott kis ima adta:

„A mostani esztendő

Szent Lászlónak éve,

Kicsinek és nagynak

Örök eszményképe!”

 

Az ezt követő ifjúsági szentmisén az ifjúsági és a gyermekkórus tagjai játszottak (gitár, furulya, hegedű, csörgők) és énekeltek. Ebéd után az ügyességi és sportvetélkedők következtek, ahol mindenki felszabadultan és vidáman szórakozott. A lelkinap végén minden diák és résztvevő emléklapot vehetett át kis ajándék kíséretében.

 

A szervezők megköszönik a püspökség és a plébánia támogatását, valamint a pedagógusok és híveink önkéntes adományait, áldozatos munkáját és hozzájárulását. Isten fizesse meg jóságukat.

 

Bokor János