20348158_1632653163434467_571504750_o

Szent Kristóf-napi gépjármű áldás a nagyváradi székesegyháznál

A Szent Kristóf ünnepéhez legközelebbi vasárnapon, 2017. július  23-án, Fodor József általános helynök megáldotta a nagyváradi székesegyház előtti téren és a Kanonok sori parkolóban összegyűlt járműveket.

 

Szent Kristóf a harmadik évszázadban élt legendás alak, vértanúságot szenvedett hitéért. Ő az utazók patrónusa, akinek képét ma is sok autós és motoros magával hordja. A hagyomány szerint a hatalmas termetű Kristófot kis korától fogva az a vágy fűtötte, hogy szolgálatait a leghatalmasabb Úrnak ajánlja fel. Először egy király szolgálatába állt, de mivel ez félt az ördögtől, elpártolt tőle, és a sátán szolgálatába szegődött. Csakhogy a gonosz a kereszt jelétől rettegett, így Kristóf őt is otthagyta. Mivel egy remete azt tanácsolta neki, hogy akkor szolgálja a legjobban az Urat, ha az embereknek segít, Kristóf úgy döntött: egy híd nélküli folyón fogja átvinni a rászorultakat.

 

 

Erős testű, izmos férfi volt, mégis az egyik alkalommal, amikor éppen egy gyermeket vitt át a folyón, úgy érezte, annyira súlyos a terhe, hogy alig tud továbbmenni. Csaknem a víz alá merült, s minden erejét össze kellett szednie, hogy átérjen a túlsó partra. Ott aztán a kisfiú elmagyarázta Kristófnak a keresztség lényegét, és azt mondta: „Ami a válladat nyomta, több mint az egész világ. Én vagyok Krisztus, az emberiség megváltója, és azért vagyok ilyen nehéz, mert rajtam vannak a világ bűnei”. Jézusnak az átvitele a túlsó partra volt a bizonyítéka annak, hogy az Isten is elfogadta azt, hogy Kristóf őt akarja szolgálni. A legendás alakban tehát azért tisztelik az utazók védőszentjét, mert úgy vitte át az embereket egyik partról a másikra, ahogy a járművek is szállítják őket.

 

Fodor József általános elnök hangsúlyozta: a katolikus anyaszentegyház szinte minden használati tárgyat áldásban részesít, így valamiféleképpen kiveszi a hétköznapi forgalomból, és az Úr kegyelméből és szeretetéből olyan cél elérését tűzi ki, mellyel érvényesül az isteni jóság. Szent Kristóf a 20. században került a figyelem középpontjába, és lett elsősorban az utazók és a közlekedők védőszentje, hiszen ekkortól sokasodtak meg az utak, jár nagyobb veszéllyel a közlekedés. Átvitte Krisztust a folyón, tehát magának az Isten-üdvözítőnek tett szolgálatot, aki megjutalmazta emiatt.

A szertartáson a könyörgések elvégzése után a vikárius Szent Kristófnak az oltalmát, a védelmét, a pártfogását kérte, hogy ne csak elinduljunk, de biztonságban célba- és vissza, haza is érjünk.

 

Forrás: erdon.ro