Szent István ünnepe Nagyváradon

2017. augusztus 20-án, a hónap harmadik vasárnapján 16 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, Szent István király tiszteletére esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét mutatnak be a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban, majd a szentmise után a jelenlévők leróhatják tiszteletüket a szent király ereklyéje előtt. A szentmise főcelebránsa és […]

Ifjúsági Szent László Találkozó Magyarpatakon

2017. augusztus 20-án vasárnap Böcskei László megyéspüspök is részt vesz Magyarpatakon a szlovák fiatalok számára szervezett Szent Lászlón Találkozón és 12 órakor szentmisét mutat be a Szent István tiszteletére felszentelt helyi plébániatemplomban.

Szent István búcsúk az egyházmegyében

2017. augusztus 20-án vasárnap 12 órakor Biharon Ozsváth József székelyhídi plébános, Nagyszalontán Kiss Márton bélfenyéri plébános, Szentjobbon Nagy Tibor szilágycsehi plébános, Királydarócon Tímár Asztrik OFM kaplonyi ferences házfőnök tart ünnepi szentmisét.

Közösségi ház megáldása Szilágysomlyón

2017. augusztus 19-én, szombaton 12.00 órakor Böcskei László megyéspüspök ünnepélyes szertartás keretében áldja meg a szilágysomlyói római katolikus plébánia felújított közösségi házát.