bucsu

Templombúcsút ünnepeltek Érsemjénben

Böjte Csaba szerzetes volt a 2017. augusztus 13-án, vasárnap megtartott érsemjéni búcsús szentmise szónoka. A prédikáció középpontjában a hatalom kísértése volt, az, ahogyan magunk veszünk keresztet saját vállunkra.

A Szent Tibor és Szent Zsuzsanna tiszteletére felszentelt érsemjéni római katolikus templom búcsúünnepe alkalmával, Nagy János helyi plébános az istenházát megtöltő híveket köszöntve kiemelkedő jelentőségűnek nevezte az eseményt, utalva arra, hogy a szónoki szolgálatot Böjte Csaba szerzetes vállalta el. A dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője ugyancsak köszöntő szavakkal kezdte a szentmise celebrálását, kifejtve: nincs szebb nap annál, amikor egy falu közössége elöljáróival és lelkészeivel – vallási hovatartozástól függetlenül – együtt dicséri Istent.

A prédikáció vezérfonala a mindenkori hatalom által az emberekre gyakorolt kísértés volt, a nagyravágyás, a hiúság, a kapzsiság következményei. A templom egyik védőszentjének életéből indultunk ki, a Szent Zsuzsannáéból, hiszen az ő idejében is úgy volt, hogy – ahogyan Böjte Csaba fogalmazott – aki a hatalomhoz közel került, az jobban boldogult. Az örmény fejedelmi nemzettségből származó Zsuzsanna inkább hite mellett kiállva vértanúvá vált, semhogy a férje példáját kövesse, aki „perzsább lett a hódító perzsáknál”. A szónok a Szent László-emlékév kapcsán királyunk alakját is felelevenítette, aki a viszály szítása helyett a megbékélést választotta.

 

Böjte Csaba úgy vélte, a hatalom kísértése, az egyre többre vágyás, az idegeskedés ellenében többet ér a megelégedettség boldogsága. Alapítványa az elmúlt években közel 6 ezer gyereket, fiatalt fogadott be, az ezzel járó munka tapasztalatai alapján jelentette ki, hogy véleménye szerint nem feltétlen a világ rossz, a bajokért nem a természeti viszonyokat kell hibáztatni, hanem inkább az emberi kapzsiságot, a nagyravágyást, melyek által mi magunk veszünk keresztet saját vállunkra. A szentmisét az érmihályfalvi Jubilate Deo kórus tetté ünnepélyesebbé énekével.

A búcsús szentmise résztvevőit köszöntötte Csáki Márta helyi református és Radu Sabau ortodox lelkész is. Az ünnepségen jelen voltak az alapítványhoz tartozó székelyhídi és gálospetri gyerekotthonok küldöttségei, az utóbbit alkotó gyerekek rövid műsort is adtak. Végezetül Nagy János plébános mondott köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak az ünnep megszervezéséhez.

 

Forrás: erdon.ro