16

Lelki töltekezés és közösségépítés – plébánianap Biharon

A bihari római katolikus egyházközség a templom búcsúünnepére és a Szent László évre való tekintettel plébánianapot szervezett 2017. augusztus 19-én. A templom ősi harangjai szentmisére hívták a közösség tagjait. A szentmisét bemutató Szabó Ervin plébános a szeretet öt nyelvének használatát és ezeknek a hétköznapi életben betöltött fontosságát, valamint az elcsendesedés szükségességét hangsúlyozta a homíliában. A továbbiakban a felnőtt- és a gyerekprogramok gazdag kínálatából választhattak a jelenlévők. A gyerekek Nagy Gabriella történelem szakos tanárnő irányításával megismerkedhettek Szent László király életével, nagy tetteivel, illetve lovagkirályunk középkori ábrázolásaival. Ezután közösségépítő játékokon és kézműves foglakozásokon vettek részt, ahol a kisebbek elkészítették a szentkoronát (kartonból, a legkisebbek pedig gyurmából), a nagyobbak pedig képregényt rajzoltak a Szent László freskóciklus öt jelenete alapján. A gyerekfoglalkozásokat Csorba Krisztina magyar szakos tanárnő vezette.

 

A felnőttek Csorba Sándor egyházmegyei levéltáros gazdagon illusztrált előadásán keresztül ismerhették meg Szent László korát, életpályáját és kultuszának kialakulását. A Kárpát-medencében és az európai kontinensen széles körben elterjedt Szent László ereklyék jelezték, hogy szent királyunkat a középkorban nagy tisztelet övezte, amelyet sajnálatos módon a reformáció és a váradi vár török kézre kerülése valamelyest visszaszorított.

 

Pék Sándor főesperes mély elmélkedést tartott az emberi kapcsolat legfontosabb kérdéseiről: a szolgálat helyes értelmezéséről, a türelem és az odafigyelés megnyilvánulásairól a családban, a munkahelyen és egyházközségünkben.

 

A finom ebédet Kis József és Erzsébet, valamint Kis László készítették. Ebéd után a gyerekek énektanulással és Ervin atya közösségi összefogásra buzdító elmélkedésével készültek a szentségimádásra, majd újabb szabadtéri játékok következtek Keresztély Mária és Csorba Mihály irányításával. A felnőttek kiscsoportos beszélgetésen osztották meg gondolataikat az elmélkedés alapján felmerülő kérdésekről, majd kiértékelés következett, ahol több értékes útravalót is megfogalmaztak, végül elolvashatták a Mennyei Atya hozzánk intézett szerelmes levelét, a Szentírás kiemelt verseiből.

 

Közös szentségimádással zárult a lelki töltekezés, amelyen kicsik és nagyok egyaránt hálát adtak a Jóistennek a kapott kegyelmekért. Deo Gratias!