premontrei_fekete_madonna

A Szűzanya oltalmáért imádkoztak a premontrei széktemplomban

A czestochowai kegykép búcsúját tartották vasárnap reggel, 2017. augusztus 27-én, a Premontrei Széktemplomban. A szentmisén a Szűzanya oltalmát és közbenjárását kérték, s imádkoztak a Fekete Madonna képe előtt.

Fejes Anzelm Rudolf apát, premontrei prépost elmondta, az eredeti czestochowai kegykép Nagyváradon található másolata pálos örökség, hiszen a premontrei széktemplom is valamikor pálos templom volt; a premontreiek őrzik a pálos hagyományokat, örökségeket, a kegyképmásolatnak pedig ugyanaz a tisztelet jár, mint az eredetinek, mellyel kapcsolatban több kötetnyi imameghallgatást, csodát jegyeztek le.

 

A czestochowai kegykép igen ismert és népszerű az egész világban, hiszen a pálos rend megtett mindent, hogy ismertté váljon. Opulai László, Nagy Lajos király unokaöccse, Lengyelország későbbi kormányzója adományozta a Fekete Madonnát ábrázoló ikont a településnek; az ottani magyar pálosok ugyanebben az évben kapják birtokul Jasna Górát (magyarul Fényes Hegy), a festmény hozzájuk kerül és azóta is az ottani kolostorban található. A legenda szerint a képet az Úr Jézus, József és Mária otthonában lévő asztal lapjára festette Szent Lukács, tehát nem csupán egy ikon, hanem ereklye is egyben. A képet a XV. században el akarták pusztítani, a kolostort megtámadók, háromba törték és a maradványait a templom kapuja előtt eldobták. A szerzetesek később Krakkóba vitték restauráltatni, s a restaurátor figyelembe vette, hogy ereklyéről van szó, s mindent megtett a relikvia megmentéséért. Az újrafestett képen viszont megjelölte azt a helyet, ahol eltört – ezért „sebes” a Madonna arca.

1717-ben Kelemen pápa megkoronázza a szentképet, s az a másolat, melyet a nagyváradi templomban őriznek, már ezt követően készülhetett, ugyanis a koronásMadonnát ábrázolja. A nagyváradi Premontrei Széktemplom a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére van szentelve, s több sötét Mária-ikon is található itt – ezek rendszerint Mária fájdalmát jelképezik, arról a fájdalomról szólnak, mely társulni tud az Úr Jézus fájdalmával, mely a Jóistennek kellett a mi megváltásunkért. Viszont ezek egyúttal arra is rámutatnak: nem szabad elveszíteni a Gondviselésbe fektetett reménységet, összetörni a szenvedések folyamán, hiszen ezeken keresztül Isten jót is tud hozni testünknek és lelkünknek egyaránt.

A későbbiek során a jelenlévők a Szűzanya oltalmáért és pártfogásáért imádkoztak, majd a celebránsok és az asszisztencia a Fekete Madonna kegyképének nagyváradi másolata előtt elmondta azt az imát, melyet Czestochowában is el szoktak mondani.

 

Forrás: erdon.ro