szekelyhid_bucsu

Templombúcsút ünnepeltek Székelyhídon

Szűz Mária, a Világ Királynője tiszteletére felszentelt székelyhídi római katolikus templom búcsúját 2017. augusztus 27-én, vasárnap ünnepelték. A 12.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisét a Kaplonyból érkező P. Timár Asztrik OFM celebrálta. Szentbeszédében Szűz Máriát és az ő életét helyezte előtérbe.

A II. Vatikáni Zsinat új megvilágításba állította Krisztus anyjának méltóságát. Máriának az egyház és a keresztény ember életében betöltött szerepét vizsgálva olyan témák és problémák kerülnek elő, melyek napjainkban minden nőnek, édesanyának, de embernek is választ adhat olyan kérdésekre, mint: mire alkalmas egy nő? Mire vállalkozhat egy nő? Mit vár el a család, a társadalom egy nőtől? A Szentlélek általi szűzi születés Jézus istenségébe vetett hitet erősítette. “Máriáról nem tudjuk, hogy ellenkezett volna Isten akaratával” – mondotta a szónok.

Jézus emberi születésének megvallása a megtestesülés reális voltának alátámasztása. Kezdetben úgy értelmezték Mária valódi anyaságát, mint Jézus valódi emberré válásának kritériumát. Mégis sajátos értelemben vett anyaságról beszélünk, mert Mária férfi nélkül fogant és szülte meg Jézust. Ez tette egyedivé az ő szent anyaságát.

A Boldogságos Szűz áldott hivatása, az anyaság, mennybevétele után is érvényben van, ezt ma is szeretettel gyakorolja: „Máriának ez az anyasága szüntelenül tart a kegyelem világában, a beleegyezéstől kezdve addig, amíg be nem teljesül örökre az összes választottak sorsa. Mert mennybemenetele után sem szűnik meg betölteni üdvösséges feladatát, és szüntelen közbenjárásával kieszközli nekünk az örök üdvösség kegyelmeit.  Ezért nevezik a Boldogságos Szüzet az egyházban szószólónak, segítőnek, oltalmazónak, közvetítőnek. Legyen ez követendő példa fiatalnak és idősnek egyaránt életünkben.

A templom búcsúját minden év augusztus utolsó hetében tartják, s mint minden évben, az egyházközség itthon maradt és távolba szakadt hívei is együtt ünnepelnek. Jelen volt a búcsú ünnepen Mihály Balázs érkeserűi plébános, Pitó Lajos monospetri plébános, Ozsváth József székelyhídi plébános házigazda minőségben, és Szilágyi László, az Erdélyi Mária Rádió promóciós ügyvezetője, aki több évig volt hitoktató Székelyhídon.

Az ünnepség végén Ozsváth József székelyhídi római katolikus plébános megköszönte a rengeteg segítséget, a számtalan jószándékú ember támogatását, szeretetét, és hogy ilyen sokan részt vettek a szép ünnepen.

 

Forrás: biharinaplo.ro