dsc_0386

Székelyhídon tartották az ötödik regionális Szent László találkozót

Szent László szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából meghirdetett Jubileumi Év keretében az ötödik regionális találkozót 2017. augusztus 31-én, Székelyhídon tartották meg, a római katolikus Szeplőtelen Fogantatás plébánia templomban.

Érmihályfalva, Bihardiószeg, Érsemjén, Éradony, Asszonyvására, Érkeserű, Margitta, Érszalacs és Monospetri érkeztek zarándokok erre az imaalkalomra, amelyre a megyéspüspök elhozta a Nagyváradon őrzött Szent László ereklyét. A székelyhídi és a gálospetri gyermekotthonok fiataljai örvendeztették meg a zarándokokat Szent László életéből inspirált rövid jelenetek előadásával.

 

A szent király életpéldáját kiemelve tanúságtételeket, tapasztalatokat osztottak meg egymással a zarándokok és konkrét irányvonalakat fogalmaznak meg a keresztény ember, illetve a plébánia közösségek számára.

A csodálatosan feldíszített, zsúfolásig megtelt templomban 17.30 órától tanúság tételek hangoztak el Ft. Bogdán István, érmihályfalvi plébános moderálásával. Elsőként a székelyhídi Joachimsthaler Szilvia szólt az ünneplőkhöz, másodikként Lázár Tamás Margittáról, harmadik tanúságtevő pedig Felvinczi Erzsébet volt Érmihályfalváról. Őket követték Csorba Terézia Érsemjénből, Hajas Attila kántor, hitoktató Monospetriből, Madarász Klára Értarcsáról. A felszólalók sorát a diószegi Székely Szabolcs, valamint az érszalacsi Szabó Anna zárta.

 

A tanúságtévők közül egyesek saját élettapasztalataikat, történéseiket osztották meg, a nehéz időkben a vallás, a hit, az egyház, Szent László példamutató élete mutatott utat és nyújtott lelki megnyugvást, erőt, üdvösséget.

A találkozó a szent király ereklyéjének jelenlétében bemutatott szentmisével zárult, melynek főcelebránsa Böcskei László megyés püspök volt.

Több plébános tisztelte meg a híveket jelenlétével, közöttük Tóth Attila Levente Tasnádszántóról, Varga Sándor Biharpüspökiből, Majernyik Mihály kanonok, esperes-plébános Margittáról, Szűcs Attila Bihardiószegről. Nagyváradról érkezett továbbá Fodor József általános helynök, valamint Kovács Ferenc Zsolt püspökségi irodaigazgató.

 

Mihály Balázs érkeserűi plébános mondott szentbeszédet. László király életszentségét emelte ki, akinek egész élete, minden tette, hősiessége, hite, mind az Istennel való mély kapcsolatban gyökerezett. Ünnepelnünk kell ezt az Isteni csodát, erősödnünk kell hitünkben, az alapokhoz kell visszanyúlni – hangzottak a szónok buzdításai. Magyarságunk, kultúránk, vallásunk megőrzése és ápolása, ezek a keresztény élet alapjai. Szent László a népét szolgáló uralkodó volt, egész életében erős hittel rendelkezett. Napjainkban is fontos a mindennapi ima, a vallásosság gyakorlása és megélése. Az ima, a fohász a lélek oxigénje – tette hozzá az érkeserűi plébános.

 

Böcskei László megyés püspök kiemelte, hogy amikor a Nagyváradi Egyházmegyét alapító Szent László királyt ünnepeljük, akkor keresnünk kell azokat a támpontokat, amelyek segítségével jobban bele tudunk gyökerezni abba az érték rendbe, amelyet ő maga képviselt egész lényével és cselekedeteivel, amelyre alapozott, és amely révén országot és Egyházat épített. A főpásztor kihangsúlyozta: a Szent László Év egyik jelentős sajátossága az, hogy nem csak az egyházmegye központjába hívják ünneplésre a híveket, hanem elviszik a szent király ereklyéjét a plébániákra is, a kisebb közösségekbe. Szent László tettei és élete legyenek iránymutatóak számunkra, próbáljuk őket magunkévá tenni, elsajátítani, gyakorolni a mindennapi életben. Az ünnep végén az egyházmegye elöljárója megköszönte a számtalan jószándékú ember támogatását, szeretetét. Külön köszöntötte a másvallású elöljárókat, közöttük Rákosi Jenő református esperest, Antal Ciprian ortodox lelkipásztort és Erdődi Endre csokalyi görög katolikus tisztelendőt. A híveknek is köszönetet mondott Böcskei László megyés püspök, hogy nagy számban részt vettek a szép délutáni, estébe nyúló csodálatos ünnepségen. Az ötödik Szent László Regionális találkozó házigazdája Ozsváth József székelyhídi római katolikus plébános volt.

 

Tatai István

 

KÉPEK