Egyházmegyei Zarándoklat Szentjobbra

2017. szeptember 10-én, vasárnap Szentjobbra zarándokolnak a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye papjai és hívei, ahol a 11.00 órakor kezdődő szentmisén a Boldogságos Szűzanya közbenjárását, Szent István és Szent László király oltalmát kérik közösségeink, családjaink megújulásáért. A szentmise főcelebránsa és szónoka Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti metropolita érsek lesz. Az áldást követően Szentjobb utcáin körmenetet tartanak a zarándokok […]

Zarándoklat Mária Radnára

„Máriához, drága Szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk.” Az előző évekhez hasonlóan 2017. szeptember 8-án, pénteken Szűz Mária születésének ünnepén a nagyváradi egyházmegye papjai és hívei a főpásztor vezetésével az Arad-megyei Mária Radnára zarándokolnak, ahol közösen vesznek részt a 11.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisén, melynek főcelebránsa és szónoka Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A szentmisét követően keresztúti ájtatosságon […]

A Nemzetközi Ministráns Szövetség éves közgyűlése

2017. szeptember 4-7. között Belgrádban szervezik meg a Nemzetközi Ministráns Szövetségéves közgyűlését, melyen részt vesz Vakon Zsolt ifjúsági lelkész és Rifnyák Tamás ministráns referens is. Az esemény fő témája a 12. Nemzetközi Római Ministránszarándoklat szervezése, melyre 2018-ban kerül sor. 

Katekétikai tanácskozás Kolozsvárott

2017. szeptember 4-5-én Kolozsváron szerveznek egyházmegyeközi katekétikai tanácskozást, amelyen a gyulafehérvári, a szatmári, a temesvári és a nagyváradi egyházmegye tanfelügyelői és módszertani felelősei a hitoktatás aktuális kérdéseiről tanácskoznak. Az eseményen részt vesz Böcskei László nagyváradi megyés püspök is, ő lesz a főcelebránsa a kedd reggeli szentmisének BBTE Római Katolikus Teológia Karának kápolnájában.