dsc_0026

Felkeresték a máriaradnai kegyelem forrását

Az ősi búcsújáró hagyománnyal rendelkező máriaradnai kegytemplomhoz a nagyváradi egyházmegye számos plébániájáról érkeztek zarándokok 2017. szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén, hogy a Szűzanya oltalmát kérjék maguk, de szeretteik, az otthon maradottak számára is, hogy felkeressék a kegyelemnek ezt a forrását is, ahogyan Böcskei László nagyváradi megyés püspök, a 11.00 órakor kezdődő, négy nyelven (magyar, román, német, latin) bemutatott szentmise főcelebránsa fogalmazott. Úgy Nagyváradról, mint a vidéki plébániákról (Margitta, Almásfegyvernek, Hegyköztóttelek, Szilágysomlyó, és más helységek) jöttek Máriaradnára a hívek.

 

Roos Márton temesvári megyés püspök köszöntötte a szentmise bevezető részében a vendég püspököt, a több egyházmegyéből érkező papokat és nem utolsó sorban a zarándokokat, kihangsúlyozva, hogy azon a helyen imádkozunk, ahova évszázadok óta őseink is járnak, „felkeresték” a radnai Szűzanyát, hálát adtak oltalmáért és kérték ezt továbbra is életükben.

 

Három nyelven mondott homíliájában a temesvári főpásztor a Szűzanya üdvtörténeti szerepét hangsúlyozta ki: az ő küldetése születésétől fogva az volt, hogy világra hozza az Üdvözítőt. Ő a mi mennye édesanyánk és nővérünk, aki vigyáz reánk, és akihez bátran fordulhatunk oltalomért.

 

A szentmise végén – a helyi hagyománynak megfelelően – körmenetet tartottak az Oltáriszentséggel. Záró gondolataiban Böcskei László püspök arra hívta fel a zarándokok figyelmét, hogy életünkben a kegyelemnek sok forrása lehet, Isten sok lehetőséget kínál arra, hogy részesüljünk az ő kegyelmében. A zarándokhelyek felkeresése is egy ilyen kegyelemforrás lehet, ebben az esetben a máriaradnai kegytemplom. Arra bíztatta a főpásztor a híveket, hogy keressenek minden olyan lehetőséget, ahol az Isteni kegyelmet különleges módon megtapasztalhatják.

 

A szentmise után a nagyváradi egyházmegye hívei, akikhez más zarándokok is csatlakoztak, az egyházmegye elöljárójának vezetésével végigjárták imádságban a kegytemplom mögötti dombon felállított keresztutat, imádkozva magukért, családjaikért, de az otthon maradottakért és mindazokért is, akik imáikat kérték.

 

Az ájtatosság végén Böcskei László püspök örömmel állapította meg, hogy sok gyermek és fiatal is eljött Máriaradnára: „Ez azt jelenti, hogy zarándoklatunknak van jövője” – mondotta a főpásztor. A zarándoklat ne hiányozzon senkinek az éves fontos tennivalók listájáról – ezzel a buzdítással bocsátotta útra az egyházi elöljáró a jelenlevőket.

 

KÉPEK