dsc_0303

Szentjobbra zarándokoltak a Nagyváradi Egyházmegye hívei

Kisboldogasszony ünnepén, Szűz Mária születésnapján, 2017. szeptember 10-én, a nagyváradi egyházmegye hívei Szentjobbon gyűltek össze, hogy hálát adjanak és kérjék a Szűzanya további oltalmát. Az ünnepi szabadtéri szentmise, melynek főcelebránsa Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek volt, 11.00 órakor kezdődött.

 

Mivel a tavalyi zarándoklat alkalmával a plébániatemplom már kicsinek bizonyult a zarándokok befogadására, így idén az apátság udvarán erre az alkalomra kialakított helyen mutatták be az ünnepi szentmisét. Öröm volt tapasztalni, hogy sokkal több zarándok érkezett, mint amire a szervezők számítottak: volt, aki gyalog, mások biciklivel, ismét mások gépjárművek segítségével érkeztek. A zarándokcsoportok előbb a templomba vonultak, ahol hálát adtak a Szűzanyának az ő oltalmáért. A korábban érkezők bekapcsolódtak a közös ráhangoló imádságba.

 

A szentmise bevezetőjében Böcskei László megyés püspök köszöntötte a résztvevőket kiemelve, hogy a Szent László Évben különös módon ünnepeljük meg a Boldogságos Szűzanyát, Szent Istvánt és Szent László királyt. A főpásztor kihangsúlyozta az idei jubileumi év mottóját: „Megújulás a gyökereknél”. Nemcsak Váradon, a váradi várban, ahol Szent László élt van az egyházmegye bölcsője, hiszen ha a kezdetekre gondolunk, eljutunk Szentjobbra is. Itt is fellelhetőek azok a gyökerek, amelyekre jó visszagondolni, hogy megerősödjünk hitünkben és a tanúságteltében.

 

Homíliájában Bábel Balázs érsek kiemelte, hogy Szent István királyunk volt az, aki fölajánlotta a koronát a Szűzanyának, vele együtt magyar népét. Így lett patrónánk a Boldogságos Szűz. Ha Imre herceg nem halt volna meg, erre a tettre nem került volna sor. Az isteni gondviselés sokszor kifürkészhetetlen, olykor számunkra egy esemény lehet tragikus, de a későbbiekben rájövünk, hogy hasznunkra válik. Így jártunk mi is, Imre herceg halála által lett Szűz Mária a mi patrónánk.

Szent László király a szabolcsi zsinaton megalapozta a Szűz Mária ünnepeket, bevezetette az esti harangszót, amelyben hálát adunk és köszöntjük a Szűzanyát is. Mária a mi anyánk, amíg emlékezete él, tisztelete összefog minket. A családban az anya az a személy, aki összetartja a családot. Amíg él, a testvérek találkoznak, utána széthullik.

 

A szentmise végén az egybegyűlt zarándokok körmenetben vonultak a Brünn-i Fekete Madonna felújított kegyképével Szentjobb utcáin, majd a templomba visszatérve, visszahelyezték azt a helyére.

A zarándokok lelkiekben feltöltődve, Máriának hálát adva a szép napért hazatértek otthonaikba.

 

Lázár Tamás

 

KÉPEK

 

VIDEO