bonitas

Becsengettek a Bonitas Speciális Oktatási Központban

A Bonitas Speciális Oktatási Központ nagyváradi iskolájának ünnepélyes évnyitóját, amin a római katolikus és a református egyház is képviselve volt, 2017. szeptember 11-én, Hétfő délelőtt a díszteremben tartották.

Üdvözlőbeszédében Oláh Andrea igazgatónő kiemelte, hogy ez immár a harmadik tanévnyitó ünnepségük, az oktatói gárda pedig a továbbiakban is arra törekszik, hogy jó irányba nevelje, irányítsa az intézménybe járó „eleven, csintalan, huncut gyermekeket”. Megjegyezte: náluk nem úgy működik, hogy vége az óráknak, és a diákok hazamennek, hanem mint egy családban vannak együtt, és így próbálják életre nevelni a gyerekeket, hogy sikeres felnőttekké váljanak. Köszönetet mondott a szülőknek a bizalmukért, amiért rájuk bízzák a legdrágább kincsüket, amit ők az erejükhöz mérten próbálnak meghálálni. A Bonitas vezetője ezután Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettest idézte az oktatói munka lényegével kapcsolatosan, és a köszönet hangján szólt Renate nővérhez és Kiss Albert főesperes-kanonokhoz, akiknek a támogatására mindig számíthatnak.

 

Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: kolumbiai körútján Ferenc pápa, amikor találkozott az elmúlt időszakban sokat szenvedőkkel, azt mondta nekik, hogy mindenkit át akarna ölelni a szeretetével, és a váradi főpásztor szerint valami hasonló történik a Bonitasban is, egyfajta „kölcsönös átölelés” alapozza meg az ott zajló tevékenységet. Ugyanakkor ez a munka reménykeltő is, hiszen kibontakoztatja, felszínre hozza a jót, miközben megnyilvánul a nevelők felelősségérzete.

Vinczéné Pálfi Judit, a Királyhágómelléki Református egyházkerület missziói és diakóniai előadó tanácsosa szintén három gondolatra, kulcsszóra építette mondandóját, ezek a hála, a család és a kincs. Hála Istennek, amiért elkezdődhetett egy újabb tanév, köszönet a családoknak, akik a Bonitasba vitték a gyermekeiket, és a bennük rejlő kincs, melyet közösen próbálnak megtalálni.

Jelenleg a Bonitas három épületében 118 gyermek tanul, Nagyváradon, Nagyszalontán és Érmihályfalván, 3-19 évesek, Váradon 52.

 

Forrás: erdon.ro