dsc_0025

Tanévnyitó szentmise a nagyváradi székesegyházban

Hagyománynak megfelelően nagyváradi székesegyházban tartották a tanévnyitó ünnepséget a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai és oktatói számára 2017. szeptember 11-én. A szentmisét Böcskei László megyés püspök mutatta be.

 

“Jöjj Szentlélek Úristen… oszd ki égi kincsedet!” – idén is a Szentlélek segítségül hívásával  kezdte az új tanévet a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum közössége, melynek megfelelően  szeptember 11-én, hétfőn 9.00 órától Böcskei László megyés püspök a tanintézmény diákjainak, tanárainak és a szülők jelenlétében mutatott be szentmisét a nagyváradi Székesegyházban, Istentől kérve kedvet, szorgalmat és kitartást a közös munkához. Ezt megelőzően a gyerekek, fiatalok az osztályfőnökeikkel, tanáraikkal, hozzátartozóikkal a Szent László-szobor körül gyülekeztek, hogy aztán együtt vonuljanak be az egyházmegye főtemplomába.

 

 

Bevezetőjében a főpásztor köszönetet mondott a jelenlevőknek, amiért olyan szép számban elmentek az Isten házába, hogy aztán az ünnepség után elkezdődhessen a munka, a tanítás, a játék. Azt kívánta a diákoknak: szép élményekkel gazdagodjanak, lelkesedjenek, és vállalják, használják ki örömmel az új idők új lehetőségeit. A szülőknek azt tanácsolta: kísérjék figyelemmel, szeretettel a gyermekeik fejlődését, segítsenek nekik a kibontakozásuk útján, a pedagógusoktól pedig azt kérte, elfogadó szeretettel oktassanak, hiszen végső soron minden nevelő ezt a próbát kell kiállja.

 

Homíliáját Böcskei László két igaz történetre építette, melyek a közelmúltban hatással voltak rá. Felidézte, hogy a Családi napon egy gyermek egy papírlappal ajándékozta meg őt, és még mindig a fülében cseng, ahogy a rajta levő ábráról azt mondta a kis barátja: „ezt én rajzoltam”, vagyis az ő munkája. A másik élmény az elmúlt tanév végén rögzült az emlékezetében, amikor végzős diákok meglátogatták őt, és kapott tőlük egy kézimunkaszerű valamit hálájuk jeléül, ami szintén valamilyen munkának a gyümölcse volt. Ha e két esethez hozzátesszük azt, hogy Isten megteremtette a világot, és mindazt, ami benne van, és látta, hogy ezek jók, majd a saját képére és hasonlatosságára megteremtette az embert, vagyis magáról vett mintát, akkor tulajdonképpen elmondható, hogy valamiféleképpen mi is folytatjuk azt a munkát, amit teremtésnek nevezünk, amikor valamit jót alkotunk, a jót cselekedjük és szolgáljuk a képességeinkkel, tanulunk és tanítunk, Isten akarata szerint teljesítjük a küldetésünket, és ennek megfelelően próbálunk helyt állni bármilyen korban és időben – nyomatékosította a váradi egyházmegye elöljárója, aki a szentmise végén külön imádkozott a katolikus iskolákért, mindazokért, akiknek az ilyen fenntartású tanintézetben való tanulási jogát nem tartják tiszteletben.

 

Az ünnepség második felében Konrád Katalin igazgatónő nyitotta meg hivatalosan a tanévet, de mielőtt még felszólalt, és a változásokról is beszámolt volna, négy tehetséges diák, Kiss Fanni, Kiss Adrienne, Rejtő Dóra és Szabó Boróka énekelt népdalokat, illetve vallásos énekeket. A továbbiakban elhangzott, hogy az oktatók felkészültek a tanévre, elkészítették az új tanterveket, és mint mindig, ezúttal is számíthattak Böcskei László megyés püspök, illetve a püspökség erkölcsi és anyagi segítségére, valamint Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettes, Zsigó Tamás tanfelügyelő, Derzsi Ákos RMDSZ-es szenátor, Benyovszki Tünde, az önkormányzat vagyonkezelősége aligazgatójának és Kiss Géza, a reprezentatív szülői bizottság elnökének a támogatására.
A Székesegyházból az iskola épületében vonultak a diákok és a tanárok.

 

Forrás: erdon.ro

 

KÉPEK