Szentmise a Vártemplomban

2017. szeptember 17-én, a hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Májernyik Mihály margittai plébános-kanonok.

Bérmálás Szalárdon

2017. szeptember  17-én, vasárnap a 16.00 órakor kezdődő szentmisén Böcskei László megyés püspök 8 fiatalt bérmál a szalárdi plébániatemplomban. A fiatalok felkészítését Kurila Gábor plébános végezte.

Templombúcsúk az egyházmegyében

2017. szeptember 17-én, vasárnap tartják a hegyközcsatári plébániatemplom búcsúját. A 12.00 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Vass Csaba CM lazarista szerzetes lesz.   Szintén vasárnap tartják a 150 éves köröstarjáni plébániatemplom búcsúját. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Böcskei László megyés püspök.

Templombúcsú Kárásztelken

2017. szeptember 16-án, szombaton tartják a kárásztelki római katolikus plébániatemplom búcsúünnepét. A 11.00 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Husztig Róbert, királydaróci plébános.

Kolping közgyűlés Nagyváradon

2017. szeptember 15-17. között Nagyváradon tartja éves közgyűlését a Romániai Kolping Szervezet. A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket, és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatást ad Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás. A program keretében szeptember 16-án, szombaton 18.00 órakor Böcskei László megyés […]

Zarándoklat Sásvárra

2017. szeptember 15-én, pénteken, a Fájdalmas Szűzanya ünnepén a nagyváradi és a bánsági szlovákok 350 fős csoportja Szlovákia legnagyobb kegyhelyére, Sásvárra(Šaštin) zarándokol. A 10.30 órakor kezdődő szentmisén jelen lesz Ioan Robu bukaresti metropolita érsek és Böcskei László nagyváradi megyés püspök is.

A papi szenátus ülése

„Hasznosítanunk kell a kapott kegyelmet, biztos tervekké és a tevékenység konkrét formáivá kell alakítanunk azt.” (Szent II. János Pál pápa: Novo Millennio Ineunte 3) 2017. szeptember 13-án, szerdán 11.00 órától Böcskei László megyés püspök megbeszélést folytat az egyházmegye papi szenátusának tagjaival a Püspöki Palota üléstermében.

Virrasztás a székesegyházban

A Boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésének emlékére 2017. szeptember 12-én, kedden 18.00 órakor szentségimádást, 20.00 órakor szentmisét tartanak a nagyváradi római katolikus székesegyházban, majd 21.00 órakor gyertyás körmenetet a Püspöki Palota kertjében. A szentmise főcelebránsa és szónoka Vass Csaba CM lazarista szerzetes.