premontrei_bucsu_2

Búcsúünnep a nagyváradi premontrei széktemplomban

A Fájdalmas Szűzanya (Hétfájdalmú Szűzanya) emléknapja, 2017. szeptember 15., a nagyváradi premontrei templom búcsú ünnepe is.
 
A templomot a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére építették (1740 – 1760 között) Csáky Miklós váradi püspök idejében a pálos szerzetesek. 1808 óta a Váradhegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság széktemploma. A műemlék-templom értékei a csodálatos főoltárkép, amely a Fájdalmas Szűzanyát ábrázolja  (Mezey Lajos festőművész 1841-ből származó alkotása) valamint a hársfából készült Piéta szobor (XVII. – XVIII. század forduló), Sasvár egykori pálos templom és kolostor
(a Felvidék – a mai Szlovákia, amelynek a Fájdalmas Szűzanya a védőszentje – a legjelentősebb Mária  kultuszhelye) Piéta kegyszobrának (XVI. század) másolata.
 
Fejes Rudolf Anzelm O.Praem apát, prépost-prelátus meghívására, az esti ünnepi búcsús szentmisét Balogh Péter Piusz O.praem, gödöllői kormányzó perjel mutatta be.
 
 
Szebeni Lajos