13

Szent László regionális találkozót tartottak Kárásztelken

Kárásztelken tartották a hetedik Szent László Regionális Találkozót, amit a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség kezdeményezett az alapító király szentté avatásának 825. évfordulóján meghirdetett Szent László Évben.

 

Csütörtökön, 2017. szeptember 28-án, 17.30 órakor a plébániatemplomban találkoztak a Szilágysomlyóról, Krasznáról, Szilágycsehből, Zilahról, Zsibóról, Tasnádról, Tasnádszántóról, Királydarócról és Érmindszentről érkezett zarándokok, majd a szent király életpéldáját kiemelve tanúságtételeket, tapasztalatokat osztottak meg egymással.

 

A nagyváradiak Böcskei László megyés püspök vezetésével erre az alkalomra is magukkal vitték a Szent László király koponyaereklyéjét tartalmazó „kapszulát”. A találkozót 18.30 órakor egy Szent László király tiszteletére bemutatott szentmise zárta, melynek főcelebránsa a megyés püspök, szónoka pedig Nagy Tibor szilágycsehi plébános volt.

 

KÉPEK