punkosd_1

A pünkösd nem időhöz kötött – bérmálás Biharpüspökiben

Vasárnap délben a biharpüspöki plébániatemplomban 20 bérmálkozó telt el a Szentlélek kegyelmével. Böcskei László nagyváradi római katolikus megyés püspök három dolgot emelt ki a homíliájában.

Több szempontból is ünnepelhetett 2017. október 8-án, vasárnap a biharpüspöki római katolikus magyarság: egyrészt legutóbb több mint 17 évvel ezelőtt, 2000. augusztus 13-án, tehát már elég régen volt bérmálkozás a helyi plébániatemplomban, másfelől pedig külön öröm, hogy erre ismét éppen a Szent László jubileumi évben kerülhetett sor. Ugyanakkor az alkalom amiatt is különlegesnek bizonyult, hogy a bihari katolikus templom felújítása miatt nem csupán 5 püspöki, hanem 15 bihari fiatal is meg lett bérmálva, tehát közeledhetett egymáshoz a két egyházközség, a hívek jobban megismerhették egymást, és ez nem kis teljesítmény napjainkban, amikor egy egyre inkább elidegenedő világban élünk.

 

 

A híveket Varga Sándor biharpüspöki plébános köszöntötte, Böcskei László megyés püspök pedig egy személyes vallomással kezdte bevezető gondolatait. Azt mondta: örül annak, hogy ilyen őszi időben ünneplik a pünkösdöt, hiszen a dolgok ezen állása kifejezi azt az alapigazságot, miszerint a keresztények életében a pünkösd nem egy időhöz kötött valóság. Mindig nyitott szívvel kell befogadnunk Isten gondoskodó szeretetét, hogy a Szentlélek működhessen bennünk és általunk.

Szent Máté könyvéből vett evangéliumi rész felolvasása után, a hagyománynak megfelelően, a két plébános bemutatta a jelölteket, és tanúskodott arról: a bérmálkozók megfelelő hitoktatásban részesültek, és a szentgyónás által készültek elő a bérmálás szentségének felvételére, ezért hiszik, méltóak arra, hogy Krisztus harcosai közé sorolják őket. Ezután a püspök azon kérdésére: tudják-e, hogy a Szentlélek mit művel bennük, a bérmálkozók kifejezésre jutották azt, hogy tudják, miért vannak ott, együtt, és azzal is tisztában vannak, hogy a bérmálás szentségének felvétele küldetéssel, feladatvállalással és felelősséggel jár.

 

Homíliájában Böcskei László hangsúlyozta: bár a bérmálkozás egy egyedi, soha meg nem ismétlődő esemény, mégis kihatással van a megbérmáltak egész további életére, folyamatosan megmutatkozik az eredménye, ha a Szentlélekkel létrejött kapcsolatot ébren tudják tartani, ebből táplálkoznak. Úgy fogalmazott: minden bérmáláskor tulajdonképpen az egész egyház erősödik, hiszen minden keresztény ember küldetése, hogy Krisztus tanújaként éljen a világban, ott ahová a gondviselés rendelte.
A főpásztor a felolvasott krisztusi példabeszéd alapján- ebben szőlőültetvényről, az ezt megművelő munkásokról és a tulajdonos jogairól volt szó- három dolgot nyomatékosított. Arra hívta fel a figyelmet: ha foglalkozunk a hitigazságokkal, rá kell jöjjünk arra, hogy mi is Isten szőlői, ültetvénye vagyunk. Megteremtett bennünket, és sohasem hagy magunkra, hanem mindig a támogatásáról biztosít, mellettünk halad. Fontos, hogy kitartsunk mellette, ne forduljunk el tőle vagy utasítsuk el, hanem legyünk hűségesek a kezdeményezéseihez, és ne tulajdonítsuk ezeket magunknak. Végül, de nem utolsósorban, ne feledkezzünk meg arról, hogy Krisztus az életünk szegletköve, a hit összetartója pedig a Szentlélek, aki segít abban, hogy megértsük Jézus üzenetét.
Az elhangzottakért és a szertartáson közreműködőknek Szabó Ervin bihari plébános mondott köszönetet, illetve azért is, hogy az ottani fiatalok Püspökiben bérmálkozhattak.

 

Forrás: erdon.ro