Várad-szöllősi Zenei Est sorozat újabb előadása

A Várad-szöllősi Zenei Est sorozat kereténben, 2017. október 15-én, vasárnap, 19.00 órakor Potyó István kántor-karnagy fogja megajándékozni a jelenlevőket előadásával. A vendég 1983-ban született Brassóban és ugyanitt kezdte el zenei tanulmányait a Zenelíceum zongora főszakán Margareta Ordean tanárnő osztályában. 2001-ben kántori diplomát szerzett Gyulafehérváron. 2002 és 2006 között egyetemi hallgató, kezdetben a brassói Zene Egyetemen […]

Szentmise a Vártemplomban

Október 15-én, a hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Pálos István váradszöllősi plébános-kanonok.

Görögkatolikusok zarándoklata Nagyváradra

2017. október 14-15. között zarándoklatot szervez Nagyváradra a Hajdúdorogi Görögkatolikus Főegyházmegye. A program keretében szombaton 19.00 órakor vecsernyét tartanak a nagyváradi római katolikus székesegyházban, vasárnap 9.30 órakor pedig görögkatolikus liturgiát a váradolaszi plébániatemplomban.

Egyháztörténeti konferencia a Püspöki Palotában

Rex Admirabilis. Szent László király műve és tisztelete címmel a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség tudományos konferenciát szervez 2017. október 14-én, szombaton 9.00 órai kezdettel. A program a következőképpen fog zajlani: 9.00 Köszöntők 9.10 MAROSI ERNŐ (professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja) Szent László király a művészettörténet-írásban; 9.50 SOLYMOSI LÁSZLÓ (professzor emeritus, a Magyar […]

Virrasztás a Székesgyházban

A Boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésének emlékére 2017. október 12-én, csütörtökön 18.00 órakor szentségimádást, 20.00 órakor szentmisét tartanak a nagyváradi római katolikus székesegyházban, majd 21.00 órakor gyertyás körmenetet a Püspöki Palota kertjében. A szentmise főcelebránsa és szónoka Pálos István váradszöllősi plébános-kanonok.