halo_szt_laszlo

Kárpát-medencei Szent László találkozót szerveznek Nagyváradon

A 2017. évi Szent László jubileumi emlékév alkalmából a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye közreműködésével, a Partiumi Háló Egyesület a szent király tiszteletére találkozót szervez a Kárpát-medencében található Szent László királyról elnevezett településekről származók és a dicső király tiszteletét őrző közösségek, egyházközségek és iskolák számára november 3-5. között Nagyváradon, Szent László király városában.

A szervezők célja az, hogy a résztvevőkkel együtt egymás élményei, megtapasztalásai és hite által erősödjünk, valamint kapcsolatainkban gazdagodjunk. Böcskei László nagyváradi megyés püspök szavaival élve: „Merjünk hitünkkel kiállni a világ elé, és tudjunk hitünkből merítve helytállni a mindennapok feladataiban építve, küzdve és megszentelődve Isten akarata szerint és az Ő dicsőségére.”

Szeretettel várunk minden nagyváradit, a nagyváradi egyházmegye híveit, és minden érdeklődőt, hogy együtt lépjünk dicső, kegyes, nagy királyunk nyomdokaiba!

 

Jelentkezni október 27-ig lehet az alábbi jelentkezési lap vagy elérhetőségek egyikén:

 

Konrád Csongor: 0770 297210

konrad.csongor@gmail.com

https://goo.gl/forms/oLb24tyJJ1RU5Vv42

 

További információk a Facebookon: Kárpát-medencei Szent László találkozó

 

Mivel a találkozóra számos településről érkeznek vendégek, szívesen várjuk azon személyek jelentkezését, akik megosztanák hajlékukat két éjszakán keresztül a távolabbról érkező magyar testvéreikkel, ezáltal is erősítve minden határon átívelő összetartozásunkat.