bermalas_osi_szekes_1

Nagyvárad-Őssi plébánia fiataljait bérmálta a székesegyházban a főpásztor

Plébániatemplomukban zajló munkálatok miatt, 2017. október 22-én  a Székesegyházban részesült a bérmálás szentségében öt várad-őssi fiatal, akiket Láber Ferenc plébános készített fel.

Az ünnepi szentmise bevezető részében Böcskei László megyés püspök elsősorban a várad-őssi plébániáról érkezetteket köszöntötte, utalva egyúttal arra is, hogy az ottani templom felújítás alatt áll, de a családokkal, bérmaszülőkkel való egyeztetés során megállapodtak abban, hogy a bérmálás szentségének kiszolgáltatása a korábban előre meghatározott időpontban legyen. Így tehát most összegyűltek közösen imádkozni azért, hogy a megbérmáltak a Szentlélek kiáradása által új erőforrásokra találjanak. A főpásztor azt kívánta a fiataloknak: az új lélek, melyről Ezékiel próféta könyvéből is hallottak, nyisson új távlatokat a számukra, és nemcsak ők, hanem a kísérőik is próbáljanak meg nyitottak lenni a Szentlélek sugallata előtt, újítsák meg a vele kötött szövetséget.

 

 

A továbbiakban a hagyománynak megfelelően Láber Ferenc plébános bemutatta a jelölteket, és tanúskodott arról: a bérmálkozók megfelelő hitoktatásban részesültek, és a szentgyónás által készültek elő a bérmálás szentségének felvételére, ezért hiszik, méltóak arra, hogy Krisztus harcosai közé sorolják őket. Ezután a püspök azon kérdésére: tudják-e, hogy a Szentlélek mit művel bennük, a bérmálkozók kifejezésre jutották azt, hogy tudják, miért vannak ott, együtt, és azzal is tisztában vannak, hogy a bérmálás szentségének felvétele küldetéssel, feladatvállalással és felelősséggel jár.

Homíliájában Böcskei László hangsúlyozta: Jézus a tanításaival nemcsak általánosságban közelít meg bizonyos élethelyzeteket, hanem konkrét útmutatásokat ad arra nézve, hogyan kell helytállni különböző kihívások közepette. Tulajdonképpen küldetésének lényege is abból áll, hogy a szükséges szembesítés által az ember megismerje az igazságot, és ennek megragadásával a megújulás útjára lépjen egy szebb és boldogabb élet, jövő reményében.

Krisztus idejében se volt könnyű, akárcsak most – magyarázta a váradi egyházmegye elöljárója. A római megszállás alatt élő zsidóknak adózniuk kellett, és ugyanakkor életüket eleve korlátok közé szorította az, hogy Isten választott népeként vallásos reménységük arra épült, hogy eljön a Messiás. Ilyen környezetben lépett tehát az emberek közé Jézus, az Istenhez való visszatalálás, a bűnbánat, a megtérés és a megújulás fontosságát hangsúlyozva. A farizeusok és a nép vezetői nem tudtak mit kezdeni vele, ezért inkább egy csapdát állítottak neki, mikor megkérdezték tőle: szabad-e adót fizetni a császárnak? Jézus azonban túljárt az eszükön, úgy, hogy a válasz helyett a kérdésre összpontosított, és átrendezve ezt, kijelentette: adóügyben e világ polgáraiként kötelességeik vannak a világi elöljárók felé, de ezzel nem írhatják felül azt, amivel Istennek tartoznak. Világos tehát, hogy az igazi hazánk az örökkévalóság, és ahhoz, hogy földi létünkben, mely valójában nem más, mint egy ideiglenes elhelyezkedés, helyes magatartást tanúsítsunk, és ne veszítsük el a reményt, vagy szoruljunk korlátok közé, szükség van a Szentlélekre Isten tervének megvalósítása érdekében – nyomatékosította a főpásztor.

 

Forrás: erdon.ro

 

KÉPEK