betegeket_1

Betegeket látogatott Böcskei László megyés püspök

Az egyházmegyei karitász Otthoni Beteggondozói Programja keretében ápolt nagyváradi és szalacsi betegeket látogatta meg 2017. november 21-én és 22-én Böcskei László római katolikus megyés püspök, akit a Caritas Catolica vezetősége – Rajna József, Egeli József és Dunai József – valamint Tóth Andrea programkoordinátor kísértek el a hagyományos beteglátogató körútra.

„Több szempontból is fontosnak találom ezt a látogatást: egyrészt azért, hogy közelebbről megismerjem ezt a tevékenységet, amely nap mint nap folytatódik, nem csak Váradon, hanem az egyházmegye több pontjában. Másrészt fontosnak tartom ezt az időt azért is, hogy személyes kapcsolatba lépjek azokkal, akik ennek a tevékenységnek a megvalósítói: az otthoni beteggondozók, a Caritas munkatársai, akik számára ezzel a jelenléttel és odafigyeléssel bátorítást szeretnék adni, és egyben az elismerést is kifejezni ezért a nem mindig könnyű munkáért, amelyet lelkiismeretesen végeznek” – nyilatkozta Böcskei László megyéspüspök.

 

A házibeteg-gondozói program keretében a Caritas ápolónői felekezetre és nemzetiségre való tekintet nélkül minden olyan idős, vagy beteg személyt ellátnak, aki ezt igényli. Katétert cserélnek, vérnyomást mérnek, perfúziót adnak, sebet kötöznek, mozgatják, tisztába teszik a pácienseket, de ami ennél is fontosabb, igény szerint napi vagy heti rendszerességgel látogatják őket, meghallgatják panaszaikat és személyes kapcsolat, odafigyelés, illetve egyszerű emberi gesztusok révén is igyekeznek enyhíteni szenvedéseiken. A program különlegessége abban rejlik, hogy a betegeket nem szakítják ki megszokott környezetükből, hanem saját otthonaikban ápolják – általában közösen a családdal – és ez nagyban elősegíti a gyógyulást.

A szolgálat jelenleg hét házibeteg-gondozói központban működik az egyházmegyében: Nagyváradon, Margittán, Fugyivásárhelyen, Szalacson, Nagyszalontán, Székelyhídon és Tasnádon. A központok pedig a helybéli betegek mellett ellátják a környező települések rászorulóit is.

A keddi körút keretében a megyéspüspök és a Caritas vezetői hat betegett látogattak meg Nagyváradon és környékén. Olyan élethelyzetekkel és mindennapi realitásokkal találkozhattak, amelyek megmutatták, mennyire szükséges és fontos a beteggondozók által végzett szolgálat – egy 63 éve házas, idős pár, ahol a feleség évek óta ápolja ágybanfekvő férjét, miközben maga is daganatos műtétek sorozatán esett át, s felépüléséhez az a tudat adott erőt, hogy neki még dolga van, gondoznia kell férjét; egy lábát elvesztett egykori sportoló; egyedül élő idős emberek, akiknek aprócska TSZ-nyugdíját „elviszik” a havi gyógyszerköltségek.

 

„Szinte minden betegágynál azt tapasztaljuk, hogy az orvosi ellátás mellett, a betegek – és sokszor hozzátartozóik is – nagyra értékelik az emberi közelséget. Ez egy plusz minőséget ad ennek a szolgálatnak, hiszen a beteg embernek is meg kell maradjon a méltósága és őt így kell megközelíteni. A mi beteggondozóink erre törekszenek és ezért külön elismerés jár nekik” – tette hozzá a főpásztor, aki ugyanakkor a szolgálat hátteréről is beszélt.

„Bár első látásra sokan azt mondanák, hogy magától értetődő, hogy segítenünk kell – azonban a gondozás konkrét megvalósulása feltételekhez kötött, és ezt csak úgy tudjuk folyamatosan és eredményesen végezni, ha megvan a szükséges háttér. Mivel az állami egészségügyi rendszer, a betegek ellátása szempontjából olyan amilyen, és nem beszélhetünk arról, hogy túl sok állami támogatásban részesülne ez a szolgálat, ezért rá vagyunk utalva a szponzorokra – olyan személyekre és csoportokra, akik külföldről kitartóan, sokszor diszkréten, nem a hírnév miatt, hanem meggyőződésből, lehetővé teszik adományaikkal, hogy a Caritas vállalni és teljesíteni tudja ezt a szolgálatot. Ezért fontos, hogy mi is megtegyük ezt a lépést, lehetőségeink szerint támogassuk, lelkiismeretesen végezzük, és akkor az ő támogatásuk is célba jut és a gondozottak megelégedésére is van” – fogalmazott.

 

A látogatás második napján Somogyi Zsuzsa, a Caritas egészségügyi asszisztense a szalacsi munkaponton vezette körbe a betegeket látogató csapatot, ahol a helyi önkormányzat és a Caritas példás együttműködéssel indította be az otthoni beteggondozást egy évvel ezelőtt. Böcskei László püspököt és kíséretét Horváth Béla polgármester köszöntötte hivatalában, ahol kötetlen beszélgetés keretében számoltak be a szolgálat eredményeiről.

Mint Horváth Béla elmondta, az önkormányzat már jó ideje megfelelő partnert és hozzáértő szakembereket keresett ahhoz, hogy a 2013-ban létrehozott állandó orvosi ügyelet kiegészítéseként a házi beteggondozást is beindíthassa. „Fontosnak tartom, hogy azokról az emberekről is gondoskodjunk, akikről a társadalom úgymond megfeledkezik: az egyedül élő nyugdíjasokról, ágyban fekvő betegekről. Sok olyan idős személy van, akiknek gyerekei városra vagy külföldre költöztek, mert ott találták meg megélhetésüket és nem tudnak folyamatosan itthon lenni beteg családtagjaikkal. Mások teljesen egyedül vannak. Ezeknek az embereknek hatalmas segítséget jelent ez az ellátás. Megkönnyíti az életüket és mindennapjaikat” – fogalmazott.

A polgármester arról is beszélt, hogy az önkormányzat a katolikus karitásszal karöltve a jövőben tovább szeretné fejleszteni az otthoni beteggondozást Szalacson. Ennek érdekében pályázatot nyújtottak be az úgynevezett Regionális Operatív Program (POR) keretében, annak érdekében, hogy felújíthassák és felszerelhessék a házibeteg-gondozói irodát, illetve biztosítsák a szolgálathoz szükséges eszközöket.

 

Szombati Gille Tamás