katalin_bucsu_2

Csodásérmű Boldogasszony búcsú a Katalin-telepi plébániatemplomban

A Csodásérmű Boldogasszony búcsús szentmiséjét ünnepelték a Katalin-telepi plébániatemplomban 2017. november 27-én. A szentmise szónoka és főcelebránsa az aranymisés Fodor József általános helynök volt.

A nagyváradi Katalin-telepi római katolikus templomot zsúfolásig megtöltő híveket Vass Csaba lazarista szerzetes, plébános köszöntötte, főleg az egyébként váradi származású Barta Szabolcs magyarországi tartományfőnököt, a vincés család tagjait, az idén aranymisés és szerdán 75. születésnapját ünneplő Mons. Fodor József általános helynököt, valamint a zarándokokat. Hangsúlyozta: külön öröm számára, hogy olyan sokan egybegyűltek, hiszen így igazán családias, bensőséges az ünnep.

 

 

Az evangéliumi részlet a kánai menyegző csodájáról szólt, melyből homíliájában négy gondolatot, szót emelt ki Fodor József vikárius- látni, hallani, érezni, cselekedni-, azt követően, hogy arra hívta fel a figyelmet: a magyaron kívül egyetlen nemzet se nevezi olyan csodálatosan szépen égi édesanyánkat, patrónánkat, hogy (Csodásérmű, Gyertyaszentelő, Nagy és tovább sorolhatnánk még a címeit) Boldogasszony.

A látni ige kapcsán Prokop Péter pap, festő Boldogasszony című festményéről beszélt, melynek jellegzetes színei a piros és a kék. Piros, mely a szeretet színe, a Szentlélek tüzéé, a képen pedig Jézus kékben látható, azt szimbolizálva, hogy Mária fiaként, emberként jött a Földre, hogy Istennel kibékítsen bennünket, és kereszthalálával megváltson, hogy mi is a mennyország örökösei lehessünk. Szintén látni kell a Szeplőtelen Szűzanya, Bél településen található fehér márványszobrát- tette hozzá.

 

A hallani igével kapcsolatban Paul Claudel francia költőről mesélt el egy történetet a helynök, mely arról szólt, hogy egy alkalommal betért bámészkodni, ahogy a turisták szoktak, a párizsi Notre-Dame székesegyházba. Ateista volt, nem imádkozni ment oda, azonban amikor hirtelen megszólalt az orgona, és valaki az Ave Mariát kezdte el énekelni, ennek hatására letérdelt, és nem érdekelte semmi, hogy mi történik körülötte, mert Isten szeretett gyermekévé lett. Azt is felidézte a vikárius, amit teológiai tanártól, dr. Faragó Ferenctől hallott, aki prédikációjában kijelentette: a Szűzanya volt az első elmélkedő tanítványa Jézusnak, mert szívébe véste, amit mondott, és el-elgondolkodott a szavain.

Az érezni igére áttérve szintén egy történetet osztott meg a jelenlevőkkel a szónok. Egy doktornő jegyezte fel, hogy mit érzett a halálosan beteg Lajos bácsi, amikor csodásérmet kapott tőle, hogy aztán a Boldogasszony elaltassa őt, és fájdalom nélkül átsegítse az örökkévalóságba.

A cselekedni ige apropóján pedig Mindszenty József szavait idézte Fodor József atya, aki amikor 1947-ben Mária-évet hirdetett, azt tanácsolta: ahogyan az őseink is tették, mi helyezzük töretlen hittel sorsunkat, jövőnket, életünket Isten kezébe, és a Szűzanya segít nekünk ebben.

Az ünneplők aranymisés áldásban részesültek, távozáskor pedig megáldott csodásérmeket kaptak, illetve szeretetvendégség várta őket.

 

Forrás: erdon.ro