stiintescu_iskola_2

Liceul Teologic Szent László a obținut finanțare pentru proiectul CSI Junior

Liceul Teologic Romano Catolic ”Szent László” din Oradea a reușit să obțină din nou finațare din partea Fundației pentru Comunitate în cadrul proiectului lansat în anul 2017. În anul școlar precedent am avut ca temă de dezbatere savanții viitorului, generația Z, în cadrul proiectului intitulat ”Inovatorii de mâine”. Cu acest prilej am realizat filme de animație și am procedat la căutarea noilor surse de energie.

În acest an școlar dorim să stârnim interesul tinerilor la obiectele de studiu din domeniul real, nu doar prin simpla prezentare a acestora, dar și prin folosirea tecnicilor adoptate de către echipele investigatoare a scenelor de crimă din bine cunoscutele seriale de televiziune.

În vederea succesului și a verisimilitudinii activităților propuse, avem intenția să cerem ajutorul unor profesioniști, cu scopul ca aceștia să ne prezinte aspecte din certările științifice și din sondajele efectuate de către dânșii. Astfel, pe parcursul semestrului II. avem intenția să ne începem activitatea prin vizitarea instituțiilor: vizită la sediul Poliției, Biroul de investigație, respectiv prin vizitarea brigăzii de pompieri la departamentul responsabil cu studiile de caz și a investigării cazurilor (reale). După ce ne vom familializa cu partea teoretică vom putea parcurge și etapele investigațiilor cazurilor. Conform planurilor noastre, și datorită sumelor provenite din finanțarea de proiect vom putea constitui trei grupe de câte 20 de persoane/ elevi care vor fi dotați cu echipamentul necesar pentru aceste activități. Fiecare grupă de vârstă va avea oportunitatea să participe la activități: elevii din clasele IV-V, cei din ciclul gimnazial, respectiv liceenii vor primi sarcini diferite și diferențiate. În proiect sun implicați 60 de elevi și 6 cadre didactice în vederea efectuării unor cercetări, sondaje și măsurători cu care de altfel nu ar avea prilejul să se întâlnească în cadrul învățământului curicular. Pe parcursul activităților desfășurate, se vor investiga cazuri reale conform unui scenariu bine definit. Desigur se vor căuta și culege, mai apoi se vor fixa amprente cu diferite tehnici și de pe diferite suprafețe, se vor defini materiale cu ajutorul testărilor chimice, se vor efectua reconstrucții în vederea stabilirii vitezei, explorarea urmelor biologice prin utilizare lămpilor UV, microscoape digitale, ba chiar și efectuarea testului Winkler în vederea măsurării cantiății de oxigen dizolvat. Nu ne vom ocupa doar de studiul proprietăților biologice, chimice și fizice, vom încerca să pătrundem și în lumea digitală prin utilizarea anumitor senzori (monoxid de carbon, alcool, fum etc.) acestea fiind efectuate de către elevi prin utilizarea calculatorului (bazat pe) Raspberry Pi, vor realiza imagini prin utilizarea camerei aparținătoare de acesta, deasemenea se vor familializa și cu programul de recunoaștere facială.

Fiecare investigație va fi documentată cu fotografii, înregistrări video și acestea vor fi consemnate în procese verbale. Măsurărorile nu se vor efectua doar în incinta laboratorului de fizică, ci vom merge și pe teren, unde vom lua cu noi instrumente de fixare a urmelor și cele EcoLab de studiere a mediului. Aceste activități vor fi demarate în perioada de primăvară când timpul ne va permite, în fiecare joi, respectiv vineri, după orele de curs.

La finalul activităților se va organiza o încheiere festivă, prin proiectarea filmelor cu acele scene în care apar copii. Cu acest prilej aceștia vor fi evidențiați prin acordarea diplomelor „CSI Junior – Ifjú helyszínelő”. În cadrul prezentului program cota proprie este 10% din suma totală de finanțare. Spre deosebire de anul precedent, cota proprie nu mai reprezintă muncă voluntară a profesorilor și elevilor implicați, ci este vorba de o sumă de bani. Aceasta va fi asigurată din diferite surse: colectarea deșeurilor în mod selectiv (hârtie, flacoane de plastic și metal), iar pe parcursul lunii februarie consiliul elevilor va organiza un carnaval bazat pe un concurs tip ”quest”.

Conform sondajului printre elevi, activitatea propusă se bucură de un interes cel puțin la fel de mare, precum tema abordată anul trecut: investigarea energiei verzi sau realizarea animațiilor.

 

Harácsek Klementina

manager proiect